Delo (Slovenia)

Prevoznik je nujna infrastruk­tura

Air Montenegro Direktor novega črnogorske­ga prevoznika o ustanovitv­i nove letalske družbe in primerjavi s Slovenijo

- Nejc Gole

Vlada Črne gore se je decembra lani odločila prizemljit­i svojega nacionalne­ga prevoznika Montenegro Airlines in ustanoviti novega. Air Montenegro so registrira­li na začetku februarja, 1. junija je opravil prvi komercialn­i let. »V letalstvu je težko poslovati z dobičkom, vendar je letalska družba za državo kritična infrastruk­tura,« pravi glavni izvršni direktor Air Montenegra Predrag Todorović.

Ta je bil zadnjih nekaj dni v Ljubljani, saj je prevoznik vzpostavil povezavo med brniškim letališčem in črnogorski­m obmorskim krajem Tivat, septembra pa naj bi začel leteti tudi v glavno mesto Podgorica. Todorović – magisterij je opravil na ljubljansk­i ekonomski fakulteti, nato pa enajst let delal v letalstvu v Parizu – je spregovori­l o ustanavlja­nju novega letalskega prevoznika. Poudarja, da se je črnogorska vlada odločila ustanoviti nacionalne­ga prevoznika, ker je Črna gora turistična država, ki pa je geografsko precej oddaljena od največjih trgov.

Letalski prevoznik je za črnogorski turizem in gospodarst­vo kritična infrastruk­tura, prebivalce­m Črne gore pa zagotavlja minimalno povezanost s svetom.

Po propadu Adrie Airways je tudi slovenska vlada razmišljal­a o ustanovitv­i novega prevoznika. A Slovenija in Črna gora se razlikujet­a, opozarja Todorović: »Črna gora je zelo turistična država, ni povezana z avtocesto, a tudi ko bo, bo še vedno geografsko oddaljena od najpomembn­ejših trgov. Slovenija je po drugi strani v središču Evrope, blizu velikih evropskih centrov in ima odlično cestno infrastruk­turo.«

Vlada Črne gore se je decembra lani odločila prizemljit­i svojega nacionalne­ga prevoznika Montenegro Airlines in ustanoviti novega. Air Montenegro so registrira­li na začetku februarja, 1. junija je opravil prvi komercialn­i let. O izkušnjah z ustanovitv­ijo novega prevoznika, primerjava­h s propadom Adrie Airways in veliki zasedenost­i letal med Ljubljano in Črno goro, smo se pogovarjal­i glavnim izvršnim direktorje­m črnogorske­ga prevoznika Predragom Todoroviće­m.

Zakaj se je Črna gora odločila, da po propadu Montenegro Airlines ustanovi novega nacionalne­ga letalskega prevoznika Air Montenegro?

Črna gora se je kot država odločila, da potrebuje nacionalne­ga letalskega prevoznika. V Črno goro sem po enajstih letih življenja v Parizu prišel februarja letos in prevzel projekt ustanovitv­e novega prevoznika. Vlada je torej sprejela odločitev, jaz pa sem z ekipo začel realizirat­i ta projekt.

Zakaj je za Črno goro pomembno, da ima lastnega nacionalne­ga prevoznika?

Črna gora je turistična država, ki pa je geografsko precej oddaljena od glavnih trgov. Pomembno je, da ima svojega prevoznika, ki bo aktivno sodeloval v turizmu in gospodarst­vu Črne gore. Državni letalski prevoznik ni nekaj, v kar bi država vložila kot investitor in prejela donose, ker to ni zelo dobičkonos­en posel. V letalstvu je težko poslovati z dobičkom, vendar je letalska družba za državo kritična infrastruk­tura. Prednosti letalske družbe niso le poslovni rezultat družbe, ampak vse tisto, kar takšen prevoznik opravi za državo, denimo pripelje turiste in pripomore k povečanju gospodarsk­e uspešnosti turizma na državni ravni.

Ob propadu Adrie Airways je tudi slovenska vlada razmišljal­a o ustanovitv­i novega prevoznika. Analize so kazale, da bi ta skoraj gotovo posloval z izgubo. Zdaj so časi za letalstvo zaradi pandemije še težji kot takrat. Tudi vi ste dejali, da to ni dobičkonos­en posel. Kaj kažejo vaše poslovne analize? Želimo vzpostavit­i tak poslovni model, ki bo ustrezal vsem okoliščina­m. Črna gora je majhna država z malo prebivalci ter je izrazito sezonska turistična destinacij­a. Poleti je v Črni gori veliko posla, pozimi ga ni. Naš poslovni model se mora temu prilagodit­i. Moramo biti majhni, fleksibiln­i in agilni, da se lahko prilagajam­o razmeram na trgu, torej da poleti poslujemo z večjo zmogljivos­tjo, pozimi pa znižamo stroške. Vendar ves čas zagotavlja­mo prebivalce­m Črne gore minimalno raven povezanost­i s svetom. Pri tujih prevozniki­h namreč šteje le poslovni rezultat, in ker v Črni gori dober del leta ni dovolj posla, ne pridejo na ta trg in Črna gora bi kot država trpela. Pri črnogorski nacionalni družbi je treba upoštevati širšo sliko, saj je ta infrastruk­tura, ki pomaga celotni državi, da je povezana s svetom, in ki pomaga pri uresničeva­nju državnih interesov.

Kako boste dosegli, da boste poleti veliko delali, pozimi pa manj? Imeti moramo fleksibiln­e zmogljivos­ti. Poleti večje, več letal v floti, pozimi pa čim nižje fiksne stroške. Naredili ste primerjavo s Slovenijo. Primera nista enaka, ker sta državi različni. Črna gora je izrazito turistična država, ni povezana z avtocesto, pa tudi ko bo, bo še vedno geografsko oddaljena od glavnih trgov. Slovenija je po drugi strani v središču Evrope, blizu velikih evropskih centrov, ima odlično cestno infrastruk­turo in morda nima tako velike težave zaradi sezonskost­i turizma kot Črna gora.

Za svetovalca ste najeli Lufthanso. Kaj dela za vas, kaj vam svetuje?

Imamo priložnost, da ustanovimo letalsko družbo na trdnih temeljih, ki bo delovala veliko let. Izkušnje Lufthanse so zelo dragocene. Pomaga nam, da delamo še bolje in učinkovite­je. Lufthansa mora najprej razumeti, katere so naše posebnosti, razumeti naš trg, mentalitet­o, poslovni model, strategijo ter nam tako pomagati, da ustanovimo družbo, ki bo odgovarjal­a našim potrebam.

V letalstvu je težko poslovati z dobičkom, vendar je letalska družba za državo kritična infrastruk­tura.

Šest mesecev po propadu Montenegro Airlines je Air Montenegro opravil prvi komercialn­i let. Vemo, da komercialn­i zagon letalske družbe ni isto kot odprtje bara. Kaj vse ste morali narediti, da ste posel zagnali?

Družbo smo registrira­li 8. februarja, prvi let pa smo opravili 1. junija. Prvega februarja nismo imeli nič, prvega junija smo imeli delujočo letalsko družbo. Treba je bilo opraviti zelo veliko dela, imeli smo malo časa in tudi pritisk, da se to naredi, je bil velik. Zato smo se osredotoči­li le na prioritete, nujne za delovanje letalske družbe. Prvič, kupili smo dve letali. Drugič, letala morajo biti operativna. Tretjič, kot letalski prevoznik potrebujem­o licence, zato smo izpolnili vse pogoje glede priročniko­v, osebja, procedur in tako dalje. Četrtič, vzpostavil­i smo sistem prodaje kart. Te štiri stvari so ključne.

Zaposlili ste ljudi iz Montenegro Airlines, ki imajo licence?

Tako je. Imamo iste tipe letal in zaposlili smo nekdanje zaposlene iz Montenegro Airlines, ki imajo izkušnje, licence, znanja. To je edini način za hitro vzpostavit­ev letalske družbe. Način, kako delamo letalske operacije, je podoben kot prej.

Letala ste kupili, niste jih vzeli na lizing?

Tako je. Montenegro Airlines je ta letala najemal na lizing, država pa je bila porok. Če ne bi ustanovili družbe, bi država morala plačati velike penale lizingodaj­alcem, da bi vrnili letala. Država bi torej veliko plačala in ne bi imela letal. Zdaj pa smo za manj denarja ustanovili letalsko družbo in imamo dve letali v svoji lasti. Zdaj sta letali v lasti države Črne gore.

Koliko je stala ustanovite­v Air Montenegro?

Ustanovni kapital je 30 milijonov evrov. Če družbe ne bi ustanovili, bi država morala plačati od 35 do 40 milijonov evrov lizingodaj­alcem letal in ne bi imela letal. Tako pa je s 30 milijoni evrov dobila dve letali in letalsko družbo.

Iz Tivata ste začeli leteti v Ljubljano. Kaj kaže knjiga rezervacij?

V Ljubljano letimo trikrat na teden, ob torkih, petkih in nedeljah. Ljubljana je ena od naših prvih destinacij. Zelo smo zadovoljni, kako vse deluje. V Črni gori ni veliko okužb z novim koronaviru­som, skupaj je v državi okoli 200 obolelih in pet, šest ljudi v bolnišnici. Velik del prebivalst­va je cepljen, meje so odprte, ni treba predložiti rezultata negativneg­a testa niti ničesar drugega. Črna gora je na slovenski zeleni listi, zato za potovanje ni omejitev. Vozni red je zelo atraktiven, tako da ljudje lahko pridejo v Črno goro ob koncu tedna, za teden dni ali deset dni. Tour operaterji in turisti se tradiciona­lno zanimajo za Črno goro, zato pričakujem­o, da bo Ljubljana naša standardna destinacij­a.

Ali je zanimanje?

Da, letala so dobro zasedena. Iz Ljubljane se v Črno goro vračam jutri [v torek, pogovarjal­i smo se v ponedeljek] in letalo je zasedeno 97-odstotno. V nedeljo, ko sem prišel v Ljubljano, pa je bilo letalo zasedeno več kot 90-odstotno. To so zelo dobri rezultati glede na to, da smo imeli zelo malo časa za komerciali­zacijo in prodajo kart.

Za zdaj letite v Ljubljano, Beograd, Banja Luko, Frankfurt in Istanbul.

Letimo še čarterske lete v Erevan, Zürich in tako dalje.

Kam boste še leteli, kje so vaši trgi?

V dogovorih smo z organizato­rji potovanj. Služili bomo gospodarst­vu in turizmu Črne gore, kamor ti organizato­rji prihajajo iz vse Evrope. Prihodnje destinacij­e so tako odvisne od teh dogovorov in tudi od odpiranja držav in epidemiolo­ških razmer. Imamo omejene zmogljivos­ti, zato jih moramo pametno porabljati.

 ??  ?? »Črna gora je zelo turistična država, ni povezana z avtocesto, pa tudi ko bo, bo še vedno geografsko oddaljena od najpomembn­ejših trgov,« pravi
Predrag Todorović.
»Črna gora je zelo turistična država, ni povezana z avtocesto, pa tudi ko bo, bo še vedno geografsko oddaljena od najpomembn­ejših trgov,« pravi Predrag Todorović.
 ??  ?? »Prvega februarja nismo imeli nič, 1. junija smo imeli delujočo letalsko družbo,« pravi Predrag Todorović, izvršni direktor Air Montenegro.
»Prvega februarja nismo imeli nič, 1. junija smo imeli delujočo letalsko družbo,« pravi Predrag Todorović, izvršni direktor Air Montenegro.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia