Delo (Slovenia)

Miro Haček profesor politologi­je

-

Ne vem, ali gre za eno od najpomembn­ejših stvari na področju lokalne samouprave. Sam bi naštel vsaj deset drugih, ki so bolj pomembne in si zaslužijo več pozornosti. Ta vlada je lokalni samoupravi doslej namenila lepo pozornost – premiki so se zgodili zlasti na področju inanciranj­a –, zato se mi ne zdi najbolj politično modro in racionalno, da bi dober vtis zdaj uničili.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia