Delo (Slovenia)

Marko Lovec

mednarodni politolog

-

V nasprotju z obiskom evropske komisije prejšnji teden v Sloveniji in izpadi, ki so bili bolj povezani z domačo predstavo, je bila Janševa predstavit­ev pred evropskim parlamento­m bolj zadržana in predvidlji­va. Najzanimiv­ejše stvari so bile tokrat skrite med vrsticami. Janez Janša je, denimo, povedal, da deli migracijsk­e zakonodaje, za katere si je prizadeval­o portugalsk­o predsedstv­o, ne bodo prioriteta slovenskeg­a predsedstv­a. Glede zelenega prehoda je opozoril, da ga EU ne zmore sama in da nihče ne sme plačati previsoke cene.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia