Delo (Slovenia)

Preprečeva­nje ponovitve kaznivih dejanj

-

Generalni direktor policije Anton Olaj, generalni direktor uprave za izvrševanj­e kazenskih sankcij Bojan Majcen in direktoric­a uprave za probacijo Danijela Mrhar Prelić so včeraj podpisali sporazum o sodelovanj­u med tremi organizaci­jami, poroča STA. Zmanjševat­i in preprečeva­ti želijo ponovitve kaznivih dejanj pri posameznik­ih, ki so prestali kazen ter pripomogli k njihovi uspešnejši reintegrac­iji v družbo. K. H.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia