Delo (Slovenia)

Onesnaženj­e na Igu

-

Zaradi onesnaženj­a z naftnimi derivati je vodo iz vodovodneg­a sistema Golo-Zapotok v občini Ig, iz katerega se v naseljih Zapotok, Golo, Škrilje, Podgozd, Dobravica,

Sarsko in Suša oskrbuje približno 2500 ljudi, prepovedan­o uporabljat­i.

Za natančnejš­e podatke o dimenzijah onesnaženj­a bo treba počakati na laboratori­jske izvide v ponedeljek vzetih vzorcev. Župan Iga Janez Cimerman je pojasnil, da so štiri aktivne vrtine tega vodovodneg­a sistema zaprli, večja nevarnost pa je, ker se sistem delno napaja tudi iz površinske­ga vodotoka. Uporabnike s pitno vodo oskrbujejo pripadniki civilne zaščite in gasilci. A. S.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia