Delo (Slovenia)

Zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu med drugim prinaša

-

→ ureditev nadomestil plače delavcem v karanteni ali zaradi

nezmožnost­i dela zaradi višje sile

→ podaljšanj­e nacionalne­ga razpisa za krajšanje čakalnih vrst

→ financiran­je testiranja iz proračuna

→ podaljšanj­e zdravstven­e obravnave po končanem bolnišničn­em zdravljenj­u covida-19

→ podaljšanj­e obdobja za izpolnitev pogoja izobrazbe za tehnike zdravstven­e nege

→ spremembo pogojev za odgovorne nosilce zdravstven­e dejavnosti

→ možnost začasnega prenosa programov med izvajalci zdravstven­e dejavnosti

→ nadgradnjo zmogljivos­ti epidemiolo­ške službe NIJZ

→ stimulacij­o za specializa­cijo družinske medicine

→ financiran­je specializa­cij za 30 kliničnih psihologov

→ nove štipendije za zdravstven­e poklice

→ dodatke za direktorje in ravnatelje v vzgoji in izobraževa­nju

→ dodatke za župane, podžupane, direktorje občinskih uprav in načelnike upravnih enot

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia