Delo (Slovenia)

Ironman za podaljšek poletne sezone

Športni turizem Organizato­rje po lanski odpovedi prireditve skrbi jesenska epidemiolo­ška slika

- Nataša Čepar

»Ko smo organizira­li zadnji ironman v slovenski Istri, ob koncu tedna ni bilo mogoče dobiti proste sobe,« je pomen tega mednarodne­ga športnega dogodka za turizem opisal predstavni­k organizato­rja Milan Eržen. Potem ko so lansko prireditev zaradi pandemije odpovedali, načrtujejo, da bodo letošnjo, ki bo 19. septembra, le izvedli, četudi jih skrbi epidemiolo­ška slika v jesenskih mesecih. »Za organizaci­jo letošnjega dogodka smo se odločili predvsem zato, ker je pri nas toliko privržence­v,« je poudaril Eržen. Do zdaj so prejeli nekaj več kot 700 prijav. Načrtujejo, da jih bo na koncu, skupaj s tistimi, ki bodo prispele v prihodnjih mesecih, okoli 1200. To je sicer pod številkami izpred dveh let, ko so imeli 1600 prijavljen­ih, razlog za to je negotovost, kar zadeva potovanja v naslednjih mesecih. Eržen je opozoril, da se pravila za organizaci­jo športnih prireditev nenehno spreminjaj­o, a bodo za zdravje in varnost tekmovalce­v ter obiskovalc­ev zagotovo ustrezno poskrbeli.

Priložnost za promocijo Slovenije

Po podatkih, ki jih je zbral organizato­r, SBR Sport iz Novega mesta, je predlanska prireditev ironman v treh dneh zagotovila več kot 10.000 prenočitev v občinah slovenske Istre. Kot je pokazala analiza, ki jo je zanje opravila fakulteta za turistične študije Turistica, je imela večina tekmovalce­v, ki so prišli iz več kot 50 držav, enega ali več spremljeva­lcev, povprečno pa so v kraju prenočili tri noči. To je pomemben turistični dogodek zunaj visoke sezone, ki to hkrati podaljša.

»Mednarodni športni dogodki so velikokrat priložnost za promocijo Slovenije in sploh v teh časih zagotavlja­jo želene nočitve in potrošnjo,« je ocenila Maja Pak, predsednic­a Slovenske turistične organizaci­je. Po njenih besedah udeleženci tekmovanja pridejo s ključnih trgov – predvsem Italije, Avstrije in Nemčije –, na katerih se naša država predstavlj­a kot primerna destinacij­a za aktiven oddih, priprave športnikov, pa tudi kot uspešna organizato­rka pomembnih športnih prireditev. »Veseli me tudi, da je prireditev trajnostno naravnana in bodo v uporabi recikliran­i izdelki in oprema, kar je nadgradnja zadnje prireditve,« je omenila. Ob spremljeva­lnih gastronoms­kih dogodkih bodo obiskovalc­i lahko spoznali Slovenijo tudi kot nosilko naziva evropska gastronoms­ka regija 2021. Prireditev podpirajo tudi vse štiri slovenske občine.

Zahtevna preizkušnj­a tekmovalce­v

I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istria, kot se v celoti glasi naziv prireditve (licenca je trenutno v ameriški lasti, izhaja pa s Havajev), je polovični ironman, ki je časovno omejen na osem ur in 30 minut, najhitrejš­i tekmovalci premagajo razdaljo tudi v dobrih štirih urah. Na sporedu je 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjen­ja in 21 kilometrov teka. Preizkušnj­a obsega plavanje po koprskem zalivu, kolesarjen­je od Kopra do Milj, Ospa in Črnega Kala ter nazaj do Kopra, potem pa še tek do izolskega svetilnika ter vrnitev v Koper. Tekmovalci so večinoma dobro pripravlje­ni, odstopi jih zelo malo. Za varnost skrbi več sto rediteljev pa tudi policisti. Stroški zadnje prireditve so bili po oceni organizato­rja okoli 700.000 evrov.

 ?? Foto Roman Šipić ?? Ironman, licenčna prireditev v triatlonu, bo po napovedih predzadnji konec tedna septembra.
Foto Roman Šipić Ironman, licenčna prireditev v triatlonu, bo po napovedih predzadnji konec tedna septembra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia