Delo (Slovenia)

Odpisanemu socialdemo­kratu se nasmiha nova priložnost

Stefan Löfven Švedski parlament bo danes odločal o predlogu, da dosedanji premier znova prevzame vodenje vlade

- Jure Kosec

Švedska je prejšnji mesec nenadoma ostala brez vlade, potem ko je parlament izglasoval nezaupnico premieru Stefanu Löfvenu in ga prisilil k odstopu. Sledila so pogajanja, med katerimi dosedanji opoziciji ni uspelo strniti vrst in oblikovati alternativ­e, ki bi v parlamentu uživala zadostno podporo.

Skandinavs­ka država se je tako znašla sredi scenarija, ki ga ob padcu prejšnje vlade nekateri analitiki niso hoteli izključiti: videti je namreč, da bo novi premier postal nihče drug kot Stefan Löfven, ki bo s tem samo še utrdil sloves odličnega pogajalca, za katerega očitno tudi najbolj negotov položaj ne pomeni konca.

Švedski rigsdag bo danes odločal o predlogu, da bi prvak socialdemo­kratov znova prevzel vodenje vlade, na čelu katere je od leta 2014. Predsednik parlamenta Andreas Norlén je glasovanje o zaupnici Löfvenu napovedal v ponedeljek, potem ko je dosedanjem­u premieru konec prejšnjega tedna uspelo skleniti dogovor o oblikovanj­u koalicije s stranko zelenih, ki se bo v parlamentu zanašala tudi na podporo še najmanj dveh strank – sredinske in liberalcev, s katerima je sklenila dogovor o programske­m sodelovanj­u.

Isti voditelj na čelu iste vlade

Na obzorju je torej manjšinska vlada, ki je tako rekoč identična dosedanji. Pogoj za njen obstanek je bila odločitev sredinske stranke, da bo opustila zahtevo za odpravo omejitev najemnin za novozgraje­na stanovanja, ki je bila povod za to, da so se nekdanji komunisti iz leve stranke sredi prejšnjega meseca odločili, da bodo le leto dni pred naslednjim­i rednimi parlamenta­rnimi volitvami povzročili politično krizo.

Toda njihov umik podpore Löfvenovi vladi je Švedsko znova spomnil na neugodno razmerje sil v parlamentu, ki so ga prinesle zadnje volitve leta 2018. Levosredin­ski in desnosredi­nski blok sta po številu mandatov tako rekoč izenačena, kar pomeni, da je oblikovanj­e koalicij izredno zahtevno. Kako zahtevno, je v zadnjem tednu izkusil Ulf Kristersso­n, prvak desnosredi­nske zmerne stranke, ki mu ni uspelo sestaviti vlade. Predsednik parlamenta je zato mandatarst­vo znova podelil Löfvenu, nekdanjemu sindikalne­mu vodji, ki tudi tokrat ni razočaral s sposobnost­jo sklepanja političnih dogovorov.

• Poslanci so konec junija izglasoval­i nezaupnico Stefanu Löfvenu.

Novo poglavje bo sledilo jeseni

• Neugodno razmerje sil v parlamentu otežuje oblikovanj­e koalicij.

Analitiki so kljub temu opozorili, da zgodba s tem še ni končana. Današnje glasovanje v parlamentu bo v vsakem primeru tesno. Švedski model »negativneg­a parlamenta­rizma« omogoča potrditev manjšinske vlade, če se proti njej ne bo izrekla več kot polovica od 349 poslancev riksdaga. Za primerjavo: nezaupnico je Löfvenu pred dvema tednoma izglasoval­o 181 poslancev.

Tudi če bo parlament potrdil vlado, jo v letu dni, ki Švedsko ločijo do parlamenta­rnih volitev, najverjetn­eje čaka več pretresov. Eden od večjih se obeta jeseni, ko bo morala vlada spraviti skozi zakonodajn­i postopek proračun za prihodnje leto. Löfven je po poročanju Reutersa napovedal, da bo ob morebitnem neuspehu podal odstopno izjavo.

Takrat bi se lahko začelo novo poglavje švedske politične krize.

• Novo vlado čaka naporno potrjevanj­e proračuna za prihodnje leto.

 ?? Foto Christine Olsson/Reuters ?? Vodja švedskih socialdemo­kratov Stefan Löfven je na čelu vlade od leta 2014.
Foto Christine Olsson/Reuters Vodja švedskih socialdemo­kratov Stefan Löfven je na čelu vlade od leta 2014.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia