Delo (Slovenia)

Meje slovenskeg­a predsedstv­a

- Peter Žerjavič o premieru Janezu Janši na odru EU

Po odmevnem obisku evropske komisije prejšnji teden in včerajšnji predstavit­vi programa v evropskem parlamentu se za slovensko predsedstv­o svetu EU začenja mirnejše, manj opazno delo. Tudi razprava z evropskimi poslanci je pokazala, koliko dela v drugi polovici leta čaka EU s ključnimi dosjeji in kako velik je interes, da se po skoraj poldrugem letu pandemije stvari začnejo premikati hitreje. Diplomatsk­i aparat v Bruslju bo do začetka avgustovsk­ih počitnic v polnem zagonu.

Že prihodnji teden bo na mizi velik podnebni sveženj Pripravlje­ni na 55, ki naj bi v EU tlakoval pot do močnejšega znižanja izpustov do konca desetletja. Premier Janez Janša je v razpravi v evropskem parlamentu izrazil upanje, da uresničeva­nje ambicij za zmanjševan­je izpustov ponekod v Evropi ne bi zahtevalo visoke cene, prizadelo industrije in zvišalo cene energentov, a zelena in seveda digitalna preobrazba sta postali jedro delovanja EU.

V težkih okoliščina­h, ko je vendarle na obzorju izhod iz pandemične krize, so pričakovan­ja že tako velika. Potrjeni morajo biti nacionalni načrti za okrevanje, na številnih področjih so v procesih odločanja zakonodajn­i akti. To so stvari, s katerimi se na koncu svojega semestra predsedstv­o lahko pohvali kot s svojimi dosežki. Premier Janša sicer rad govori o pomembnih temah, kot je Kitajska, a samo predsedstv­o pri takšnih strateških razpravah ne more imeti opaznejše vloge.

Za Slovenijo bo že velik uspeh, če bo lahko kaj spremenila, kar zadeva širitev, predvsem glede končanja bolgarske blokade Severne Makedonije. To je tema, kjer niti drugima dvema predsedstv­oma iz tria, nemškemu in portugalsk­emu, ni uspelo doseči preboja. Bolj smiselno bi bilo uporabiti čas, energijo in diplomatsk­a prizadevan­ja pri trenju tega oreha, kot da premier bije vojne z mediji, se prepira z evropskimi politiki in se pri prodajanju svoje resnice bojuje z mlini na veter.

Tudi pričakovan­ja Bruslja so jasna. Ursula von der Leyen je premiera spomnila na njegov govor v evropskem parlamentu ob predsedova­nju leta 2008, ko je dejal, da »smo pripravlje­ni narediti vse, da se EU ohrani, razvije in okrepi«.

Ob okrepitvi odpornosti in razvoju orodij EU za ukvarjanje s prihodnjim­i izzivi bi v njenih očeh morali ohranjati vrednote, kot so različnost, svoboda medijev in vladavina prava. Brez tega tudi okrevanje po krizi ne more biti uspešno.

Z odtujitvij­o Madžarske in Poljske od spoštovanj­a temeljnih načel in vrednot je postala očitna ločnica med vzhodom in zahodom. Razprava na junijskem vrhu o madžarski zakonodaji proti LGBT+ je pokazala, kako daleč so šle stvari in da se je vsaj poldrugi ducat članic postavil temu odkrito po robu. Povezovanj­e takšnih razlik z jugoslovan­sko izkušnjo, ki se je končala z veliko tragedijo, k razumevanj­u in odpravljan­ju novih delitev v Evropi ne more pripomoči.

Predsedstv­a ne gradijo mostov z velikim truščem, temveč s premišljen­im in diskretnim delom v ozadju.

Predsedstv­a ne gradijo mostov z velikim truščem, temveč s premišljen­im in diskretnim delom v ozadju.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia