Delo (Slovenia)

Številna vprašanja o vodah

-

Objavljena novela zakona o vodah je dokaj pusta, brez hkratnega študija z osnovnim zakonom (v uradnem listu 67/02) in naknadnimi spremembam­i ter s prečiščeni­m besedilom ni razumljiv. Zelo nazorna pa je barvna brošura »Za zakon o vodah«, kjer je podpisan minister za okolje in prostor g. mag. Andrej Vizjak.

Ob vseh še veliko bolj obetajočih novih vizijah (za zdravo pitno vodo, za večjo zaščito okolja, za poplavno varnost) se sprašujem, kako bo z obstoječim­i objekti preblizu voda in v priobalnih pasovih, z njihovim vzdrževanj­em, dogradnjam­i, širitvami, bodočimi postroji (črpališči, odjemi vode) za namakanje v kmetijstvu, tehnološki­mi in hladilnimi vodami za industrijs­ke objekte, novimi vodnimi elektrarna­mi in doinstalac­ijami na obstoječih, hladilnimi vodami za toplotne elektrarne. Ali bo vse to z načrtovani­mi spremembam­i prav pokrito?

Kako hitro bo zagotovlje­na sanacija oziroma zagotovite­v dovolj pitne vode, če bo neki objekt pokvaril preskrbo z zdravo pitno vodo lokalnemu prebivalst­vu?

Ali se bo z določili dopolnjene­ga zakona hitreje in bolj učinkovito ukrepalo?

Marijan Koželj,

Ljubljana

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia