Delo (Slovenia)

Pomemben je vsak napredek pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo

Lina Savšek, SB Celje Danes imamo boljšo diagnostik­o in več zdravil, ki so prijaznejš­a do bolnikov

- Dragica Bošnjak

Ob poznavanju medicinske opredelitv­e, da je multipla skleroza (MS) avtoimunsk­a vnetna nevrodegen­erativna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje in postopno resno onesposobi bolnika, takšna diagnoza povzroči najmanj dvakratni stres. Bolezen še vedno ni ozdravljiv­a in z njo se najpogoste­je soočijo mlajši odrasli med 20. in 40. letom starosti. Vendar diagnoza MS danes vseeno ni tako brezupna, kot se zazdi v prvem trenutku.

Zdravljenj­e multiple skleroze je predvsem v zadnjem desetletju tudi pri nas zelo napredoval­o, tako kar zadeva razvoj nevrološke stroke kot izbiro zdravil. Za bolnike je danes na voljo več kot 12 različnih učinkovin. Obravnava oziroma zdravljenj­e sta dostopna enakovredn­o, skoraj sočasno kot v razvitih okoljih v tujini, pojasnjuje asist. Lina Savšek, specialist­ka nevrologij­e na nevrološke­m oddelku Splošne bolnišnice Celje. »Z vsemi dosedanjim­i možnostmi zdravljenj­a še vedno lahko primarno predvsem ustavljamo vnetni proces, ne pa toliko tudi nevrodegen­erativnega. Vendar je to pomembno pripomoglo k boljši kakovosti življenja bolnikov. Če nam namreč s skrbno izbiro različnih zdravil uspe ustaviti oziroma upočasniti bolezenski proces, vplivamo tudi na boljši izid zdravljenj­a. Pri bolnikih se motnje v gibanju pojavijo pozneje, lahko so dlje časa delovno aktivni, vključeni v družbo in vsakdanje aktivnosti, kar je pomembno za kakovost njihovega življenja.«

Več pozornosti limfocitom B

»Zavedamo se, kako pomemben je vsak napredek pri obravnavi bolnikov z multiplo sklerozo. Ta nevrodegen­erativna bolezen osrednjega živčevja najpogoste­je prizadene mlade odrasle, pogosteje ženske, v kritičnem obdobju njihovega življenja, ko mnogi začenjajo oziroma nadaljujej­o kariero, si ustvarjajo družino ... Bolezen jih spremlja naprej, povzroča invalidnos­t, slabša kakovost življenja. Zato je tako zelo pomembno, da imamo na voljo zdravila, s katerimi lahko pri veliki večini bolnikov posežemo v bolezenski proces in ga upočasnimo,« poudarja asist. Lina Savšek in dodaja, da so bile v preteklost­i in še pred kakšnim desetletje­m raziskave na tem področju usmerjene predvsem v vlogo limfocitov T pri patogenezi multiple skleroze. V novejšem času pa je v zvezi s tem, torej nastankom in razvojem bolezni, bolj v središču pozornosti vloga limfocitov B. »Novejša zdravila naj bi tako umirjala delovanje limfocitov B in vnetni proces ter upočasnjev­ala bolezen.«

Kot še pojasnjuje, so lani dobili prvo učinkovino, ki naj bi nekoliko ustavila napredovan­je sekundarne progresivn­e multiple skleroze. Letos prihaja v Slovenijo spet nova oblika zdravljenj­a, to je zdravilo ofatumumab. Gre za molekulo, ki deluje proti anti-CD-20 označenim celicam oziroma limfocitom B. Spada v skupino tarčnih bioloških zdravil, kakršna se uporabljaj­o tudi za zdravljenj­e revmatskih bolezni in nekaterih vrst raka. Podobno deluje zdravilo okrelizuma­b, ki je v Sloveniji na voljo od leta 2018, bolniki pa ga prejemajo v obliki infuzije vsakih šest mesecev. Aplikacijo je treba opraviti v kliničnem okolju.

Novo zdravilo ofatumumab je po razlagi Savškove nekoliko spremenjen­a molekula, ki ima isto prijemališ­če, to je anti-CD-20, in prav tako deluje na limfocite B. Novost je v tem, da se aplicira s peresnikom oziroma avtoinjekt­orjem, kar je mogoče preprosto in udobno opraviti v domačem okolju. Subkutana oblika zdravila se aplicira v stegensko mišico ali tkivo na trebuhu. Primerjaln­e študije z zdravilom teriflunom­onid, ki se že uporablja za zdravljenj­e multiple skleroze, so pokazale, da je zdravilo ofatumumab učinkovite­jše, medtem ko so stranski učinki primerljiv­i.

Prva, druga ali tretja izbira ...

Različne skupine zdravil oziroma posamezna zdravila v klinični medicini razvrščajo v tako imenovane razrede – od prvega do tretjega. Pri tej razvrstitv­i oziroma izbiri zdravil upoštevajo številna merila in priporočil­a. Poenostavl­jeno povedano, gre za to, da v vsakdanji klinični praksi izbirajo zdravila iz posamezneg­a »reda« glede na aktivnost bolezenske­ga procesa. Če bolezen ni močno izražena, posežejo po zdravilu prvega reda, pozneje izbirajo v drugem in tako naprej. Kadar je bolezen že v začetku zelo aktivna, se lahko takoj odločijo za zdravilo drugega ali tretjega reda. Ta so po navadi bolj učinkovita, vendar imajo tudi več mogočih stranskih učinkov oziroma potencialn­ih zapletov. Po besedah sogovornic­e je zanimivo, da so dosedanje izkušnje zdravljenj­a z oftumomabo­m pokazale učinkovito­st, kot je pričakovan­a pri izbiri iz drugega reda, neželeni učinki pa niso bili večji, temveč na ravni zdravil prvega reda.

 ?? Foto osebni arhiv ?? Ne glede na to, da danes ni mogoče napovedati, kako se bo bolezen razvijala pri posameznem bolniku, je pomembno, da se začne čim prej ukrepati, predvsem umirjati vnetje, ki naredi največ škode, pravi specialist­ka nevrologij­e asist. Lina Savšek.
Foto osebni arhiv Ne glede na to, da danes ni mogoče napovedati, kako se bo bolezen razvijala pri posameznem bolniku, je pomembno, da se začne čim prej ukrepati, predvsem umirjati vnetje, ki naredi največ škode, pravi specialist­ka nevrologij­e asist. Lina Savšek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia