Delo (Slovenia)

Miro Senica in Hilda Tovšak zavračata očitke

Delamaris Izvedenka mora ugotoviti, ali je Vegrad upravičeno plačal 1,35 milijona evrov, ki so končali pri odvetniku

- Špela Kuralt

Specializi­rano državno tožilstvo odvetniku Miru Senici očita, da je napeljal nekdanjo direktoric­o Vegrada Hildo Tovšak, da je zlorabila položaj in v škodo Vegrada privolila v posel v Delamarisu, 1,35 milijona evrov pa za svetovanje in posredovan­je pri nakupu Delamariso­vih delnic plačala družbi Bužekijan, denar je končal pri Senici. Tako Senica kot Tovšakova trdita, da je bil nakup Delamariso­vih delnic za Vegrad dobičkonos­en. Ali je bilo plačilo Bužekijanu upravičeno, mora še pred nadaljevan­jem sojenja ugotoviti sodna izvedenka.

Senici tožilstvo očita napeljevan­je k zlorabi položaja in pranje denarja, Tovšakovi zlorabo položaja, nekdanji direktoric­i družbe Bužekijan Blanki Muster pomoč pri zlorabi položaja, Musterjevi in Seničevi tajnici Olgi Zaviršek pa pomoč pri pranju denarja. Vsi štirje krivdo za dogajanje v letu 2007 zanikajo. Vegrad naj bi bil oškodovan za 1,35 milijona evrov, kolikor je podjetje plačalo Bužekijanu. To je Tovšakova storila, čeprav je po navedbah tožilstva vedela, »da družba Bužekijan storitev ne bo opravila«.

Obtožnica je bila vložena že leta 2015, sodišče je vmes izločilo celo vrsto dokazov, toda specializi­rani državni tožilec Boštjan Valenčič pravi, da to ni bistvenega pomena: »Dokazni postopek se je osredotoči­l zgolj na eno dejstvo in to je fiktivnost spornega računa.« Sam je prepričan, da je bil račun Bužekijana fiktiven: »To je bistvo očitka. Storitve niso bile opravljene.«

Dobiček za Vegrad?

Senica je na sodišču govoril drugače: »Hilda Tovšak se je obrnila name, iskala je možnost investicij.« Dodal je, da lahko račun izda tudi kdo drug, da je to povsem legalno in da 200.000 Slovencev izdaja račune na tak način. »Obtožbe so neresnične, nimajo nobene podlage. Šlo je za proces, ki je trajal dalj časa, ki je prinesel Vegradu velikanske koristi, in nesmiselno je nekoga preganjati zaradi take zadeve. Kaj se potem zgodi? Še zmeraj imamo sredi mesta industrijo, ki ne funkcionir­a več. Ni ladjedelni­ce, ni konzervne industrije, vse je razbito. Ker se potem ljudje bojijo karkoli narediti,« je dejal Senica.

Po oceni Seničeve obrambe je Vegrad s tem pridobil okoli 21 milijonov evrov koristi. Tovšakova je že v zagovoru leta 2018 zapisala, da je bil »posel nedvomno v korist Vegrada, celo eden boljših«. Takrat je tudi zapisala, da se ji ni zdelo nič narobe, da Senica za svetovanje dobi deset odstotkov od vrednosti posla, prav tako po njenem ni bilo sporno, da je sklepala pogodbo z družbo Bužekijan in ne s Senico: »Po mojih informacij­ah je bil Bužekijan v lasti Senice.«

Družba Bužekijan je bila ustanovlje­na v začetku leta 2007, ustanovil jo je Edi Bužekijan in bil po podatkih Ajpesa takrat edini lastnik. Senica je lastniške povezave prej zanikal, zadnja leta je to predstavlj­eno kot dejstvo. Na sodišču je tako včeraj izjavil, da so bili z Bužekijano­m prijatelji: »On je dal zemljišča, potem je počasi izstopil iz firme. Vodil sem jo jaz.« To je potrdila tudi nekdanja direktoric­a Bužekijana Blanka Muster, ki je s Senico že prej sodelovala: »Vsebinsko se z vodenjem Bužekijana nisem ukvarjala. S tem sta se ukvarjala Edi Bužekijan in Miro Senica.«

Sojenje se bo predvidoma nadaljeval­o 14. septembra oziroma ko bo sodna izvedenka dopolnila mnenje.

• Obtoženi v zadevi Delamaris zanikajo krivdo.

• Tožilstvo jim očita zlorabo položaja, pranje denarja, napeljevan­je in pomoč pri teh dejanjih.

• Vegrad naj bi oškodovali za 1,35 milijona evrov, ki so končali pri odvetniku.

 ?? Foto Fliss ?? Odvetniku Miru Senici (v ospredju) očitajo napeljevan­je k zlorabi položaja in pranje denarja, za njim desno sedita Olga Zaviršek in Hilda Tovšak.
Foto Fliss Odvetniku Miru Senici (v ospredju) očitajo napeljevan­je k zlorabi položaja in pranje denarja, za njim desno sedita Olga Zaviršek in Hilda Tovšak.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia