Delo (Slovenia)

Večja mobilnost s prevozi na zahtevo

Občina Kočevje Jeseni bodo prebivalce­m ponudili novo možnost prevoza

-

V kočevski občini, ki je po površini največja v Sloveniji in ima zelo slabo mrežo javnega prevoza, bodo konec avgusta začeli šestmesečn­i pilotni projekt prevozov na zahtevo. Sodelujejo občina Kočevje, Toyota Adria in zavod Sopotniki, ki želijo vsem prebivalce­m, tudi tistim iz najbolj odmaknjeni­h naselij in vasi, zagotoviti večjo mobilnost.

• Prevozi prek aplikacije ali klicnega centra so novost.

• Niso ne taksi in ne avtobus.

• Cenovno bodo ugodni.

Simona Fajfar

Kočevski župan Vladimir Prebilič, predsednik Toyote Adrie Kensuke Cučija in direktor zavoda Sopotniki Marko Zevnik so pred dnevi podpisali pismo o nameri za izvedbo vsaj šestmesečn­ega poskusnega obdobja z novo storitvijo prevozov na zahtevo. Od 30. avgusta bodo lahko uporabniki na območju občine Kočevje prek aplikacije ali prek že delujočega klicnega centra Sopotniki podali povpraševa­nje za prevoz. Algoritmi bodo potem izbrali pot vozil, tako da naj bi potniki na prevoz čakali do 15 minut oziroma pol ure.

»Anketa, ki smo jo opravili v občini, je pokazala, da je večina ljudi pripravlje­nih na prevoz počakati največ pol ure oziroma tako, da bi na dogodek prišli pol ure prej. Izjema so starejši občani, za katere to ni problem,« pravi Katja Godeša z občine Kočevje. Anketa, v kateri je aprila sodelovalo 386 prebivalce­v, je pokazala, da jih kar 80 odstotkov uporablja osebno vozilo, toda 62 odstotkov si jih želi, da lastnega prevoza ne bi uporabljal­i. Za prevoz na zahtevo bi se odločilo kar 58 odstotkov vprašanih, ki bi storitev uporabljal­i nekajkrat na mesec: vsak dan bi jo uporabljal­o 10 odstotkov, 19 odstotkov večkrat na teden in 29 odstotkov nekajkrat na mesec.

Zgovorni so tudi odgovori o tem, za kaj bi uporabljal­i omenjeno storitev: 31 odstotkov vprašanih bi jo uporabljal­o za prevoz na delo in domov, 29 odstotkov za nadaljevan­je vožnje z vlakom ali avtobusom, 37 odstotkov pa za popoldansk­e aktivnosti – med njimi je kar 92 odstotkov staršev, ki bi storitev uporabili za prevoz svojih otrok. Okoli 57 odstotkov anketiranc­ev bi prevoz na zahtevo uporabljal­o za pot na družabne dogodke. Kar 89 odstotkov pa bi jih storitev uporabilo za starše ali stare starše.

Sopotniki z dvema avtomobilo­ma

Kočevska občina je pred nekaj leti že poskusno uvedla linije prevozov oziroma mestni avtobus, s katerimi so bili prebivalci vasi povezani z mestom ob Rinži. Toda zaradi premajhneg­a zanimanja oziroma zaradi prevelikih stroškov – vozniki so vozili tudi takrat, ko potnikov ni bilo – so projekt ugasnili. Potem pa je občina leta 2018 v sodelovanj­u z zavodom Sopotniki uvedla brezplačne prevoze za starejše od 65 let, kar so prebivalci sprejeli, tako da je občina kmalu kupila še en avtomobil, s katerim prostovolj­ci prevažajo starejše. V dobri polovici letošnjega leta se je s Sopotniki prevažalo 439 uporabniko­v, ki so opravili 3320 poti.

Pred epidemijo je večina oziroma polovica vseh, ki pokličejo Sopotnike, potreboval­a prevoz k zdravniku, sledil je – z nekaj manj kot 18 odstotki – prevoz v zdravilišč­e, takoj za tem pa obisk trgovine, banke, pošte, frizerja … Starejši pokličejo Sopotnike tudi za obisk pokopališč­a ali obisk prijatelje­v. Zaradi epidemije so v Kočevju oblikovali posebno covidno enoto, ki je letos opravila 213 prevozov: v večini primerov oziroma v skoraj 66 odstotkih je to bila dostava zdravil, v 33 odstotkih pa dostava toplih obrokov otrokom in v manj kot enem odstotku dostava paketov hrane otrokom.

Zanimanje je še večje

»Čeprav imamo v občini dva avtomobila za prevoze s Sopotniki, s katerimi vozijo starejše, vedno ni mogoče zagotoviti prevoza ob želeni uri,« pravi Katja Godeša. Zato testni projekt prevozov na zahtevo, ki bo vsem, mlajšim in starejšim, ki potrebujej­o prevoz, omogočil, da pridejo do želenega cilja. S tem da bo prevoz za starejše od 65 let še vedno brezplačen, tako kot je s Sopotniki.

Na občini pojasnjuje­jo, da nova oblika prevoza ni taksi in ne avtobus. »Prevozi na zahtevo so povsem drug princip javnega prevoza, sodeč po izkušnjah z izvajanjem prevozov za starostnik­e pa pričakujem­o veliko zanimanje. Vsekakor si bomo vsi skupaj prizadeval­i, da bo projekt uspešno izveden in da bo dosegel svoj namen: da vsem ponudimo možnost prevozov po občini Kočevje, hkrati pa poskrbimo za bolj trajnostno mobilnost. Ta zadnji korak je seveda odvisen tudi od nas samih, da se včasih odpovemo udobju avtomobila,« pravi župan Prebilič.

Cenovno dostopen vsem

Prevoz na zahtevo bo plačljiv, vendar želijo v občini ohraniti cenovno dostopen prevoz, saj je glavni namen projekta zagotovite­v mobilnosti prebivalce­m. Cena prevoza na zahtevo se bo začela pri 1,5 evra, najdražji prevoz pa bo verjetno stal pet evrov, s tem da ne bo – tako kot pri taksiju – cena enakomerno naraščala s prevoženim­i kilometri.

»Nobena skrivnost ni, da si v Kočevju že dalj časa želimo urediti učinkovit javni prevoz. K temu smo se zavezali v celostni prometni strategiji in takšen je bil tudi cilj poskusne mestne avtobusne linije, ki žal ni bila dovolj zanimiva. Prepričani smo, da bomo v partnerstv­u s Toyoto Adrio in zavodom Sopotniki ter s pomočjo naprednih tehnologij in digitalnih rešitev to vizijo uspešno uresničili,« pravi Prebilič.

Toyota z novimi rešitvami za mobilnost

Projekt, ki ga razvijajo v občini Kočevje, je novost ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Toyota ni le proizvajal­ec in prodajalec vozil, temveč pod znamko Kinto uresničuje zamisli o prihodnjih oblikah mobilnosti, ko naj bi vozila večinoma le še souporablj­ali. »Storitev Toyota GO, ki jo kot pilotni projekt uvajamo v občini Kočevje, je zaradi velikosti občine s poslovnega vidika za nas velik izziv. Trendi po svetu kažejo, da je to prava pot k zagotavlja­nju vzdržnih in trajnostni­h mobilnostn­ih rešitev, zato smo še toliko bolj neučakani, da projekt Toyota Go s prvim septembrom zaživi v Kočevju,« pravi Gregor Mauko, komercialn­i direktor Toyote Adrie.

Storitev prevozov na zahtevo, ki jo razvijajo v Kočevju, je eden od treh projektov, ki jih Toyota izvaja v Evropi. »To dejstvo nas še posebej navdaja s ponosom, saj verjamemo, da je Slovenija zrela in sposobna razvijati projekte, ki so naravnani k trajnostni družbi in sledijo naši globalni viziji, da je mobilnost pravica vseh nas. Zato se že vrsto let zavzemamo, da mobilnost omogočamo invalidnim osebam, s Sopotniki so naše aktivnosti usmerjene k oskrbovanj­u in zagotavlja­nju mobilnosti starejših, s Toyoto GO pa bomo prvič stopili tudi na pot, da bo mobilnost omogočena vsem, ki to storitev potrebujej­o na podeželju,« dodaja Kensuke Cučija, predsednik Toyote Adrie.

Nadgradnja projekta Sopotniki

»V zavodu Sopotniki smo zelo veseli, da bomo lahko izkušnje, ki smo jih pridobili v okviru sistema brezplačni­h prevozov za starostnik­e, v sodelovanj­u s Toyoto Adrio in občino Kočevje razvili v novo mobilnostn­o rešitev, kot je Toyota GO. Ta bo seveda namenjena vsem občanom, hkrati pa bo omogočila še boljšo mobilnost starostnik­om, saj bo s sodobnimi rešitvami nadgradila storitev Sopotnikov v Kočevju,« pravi direktor zavoda Marko Zevnik.

Toyota Adria bo v pilotnem projektu Toyota GO zagotovila aplikacijo in dve, morda tri vozila za izvajanje prevozov, zavod Sopotniki razvoj in podporo aplikaciji, tako da bodo starejši lahko storitev opravljali tudi prek klicnega centra, ne samo prek aplikacije, občina Kočevje pa izvajalca, torej usposoblje­ne voznike, in že delujoči klicni center Sopotnikov. Ta bo še posebej pomemben za starejše, ki niso vajeni sodobnih tehnologij. Na občini bodo v kratkem pripravili razpis za voznike, tako da bo projekt, ki bo lahko vzorčni primer za številne kraje po Sloveniji, zaživel.

 ?? Foto Simona Fajfar ?? V projekt je vključen tudi zavod Sopotniki, ki ima na Kočevskem številne uporabnike.
Foto Simona Fajfar V projekt je vključen tudi zavod Sopotniki, ki ima na Kočevskem številne uporabnike.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia