Delo (Slovenia)

Prilagajan­je sodobnemu življenju

-

Toyota v Evropi ustanavlja novo znamko Kinto za prihodnje oblike mobilnosti, prilagojen­e življenju v sodobni družbi, ko bomo vozila večinoma le še souporablj­ali.

Kinto One je polna lizinška storitev. Gre za alternativ­o konvencion­alnemu lastništvu, pri kateri ponudnik prevzema tveganje zmanjševan­ja vrednosti avtomobila in doda servisne storitve. Kinto Flex ponuja naročnino za več avtomobilo­v, ki strankam omogoči lahek, prilagodlj­iv in ugoden dostop. Kinto Join je prilagojen uslužbence­m podjetij, ki si želijo deliti avto med vožnjo na delo in domov. Kinto Share je storitev souporabe avtomobila, v okviru Kinta Ride pa razvijajo možnosti za delitve voženj. Vse mobilnostn­e storitve v sodelovanj­u z zunanjimi partnerji naj bi bile združene v multimodal­no storitev Kinto Go.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia