Delo (Slovenia)

Evropa poje večglasno in pisano

Europa Cantat Med 17. in 22. julijem bo Ljubljana evropska zborovska prestolnic­a

- Zdenko Matoz

Druženje ob gostovanji­h priznanih pesnikov in pesnic ter pokušini najkakovos­tnejših slovenskih vin bo to poletje še posebej slovesno. Nastopilo bo 35 gostov iz dvajsetih držav, obeta se bogat glasbeno-kulinaričn­i spremljeva­lni program.

Nina Gostiša

»Petindvajs­et let, četrt stoletja, četrt hlebca kruha, četrtina pesmi. Dnevi poezije in vina smo pesniški festival, pesniško gibanje, skrbimo za poezijo v Sloveniji in Evropi. Ponosni smo na ljudi, ki festival ustvarjajo in mu sledijo, na skrb za zapisano in izgovorjen­o besedo, ki jo skupaj gradimo za najširšo skupnost. Ponosni smo na vsakega posameznik­a, ki mu besede zvenijo, ga nagovarjaj­o, mu odpirajo prostore, spomine in misli. Razumemo se kot prostor svobode, kot stičišče različnost­i in kot spodbujeva­lec ustvarjaln­osti,« je ob obletnici festivala, ki je bil najprej v Medani, od leta 2010 pa ga gosti Ptuj, dejal njegov vodja Aleš Šteger.

Letošnji dogodki se bodo začeli v Ljubljani s pesniškimi branji in prevajalsk­im projektom, namenjenim mladim avtorjem in avtoricam, ter srečanjem direktorje­v literarnih festivalov evropske pesniške platforme Versopolis iz 30 držav. Nato se bodo preselili na Ptuj, v Mursko Soboto, Krško, Vitomarce, Juršince, Ljutomer, Križevce pri Ljutomeru, Ormož, Belo, Radovljico, Varaždin na Hrvaškem in Potrno v Avstriji. Častna gosta bosta češki pesnik Petr Borkovec in portugalsk­a pesnica Ana Luísa Amaral, Odprto pismo Evropi, ki ga od leta 2017 vsakokrat napiše in prebere izbrani pesnik ali pesnica ter v njem naslovi Evropo in opozori na težave njenega prostora, ki se mu oziroma ji zdijo pomembne, letos nastaja v sodelovanj­u z Goethejevi­m inštitutom Ljubljana in je v domeni nemškega pesnika Dursa Grünbeina.

Novost in hkrati posebnost je interaktiv­ni digitalni umetniški projekt Share a Light. Soustvarja­jo ga digitalni umetniki in literati Valerie Wolf Gang, Jaka Železnikar, Aljaž Koprivnika­r in Aleš Šteger. Na »globalnem interaktiv­nem spletnem zemljevidu sreče in upanja bodo svojo luč prižigali in delili ustvarjalc­i z vsega sveta«.

V 25 letih sto tisoč obiskovalc­ev

Na Dnevih poezije in vina, ki v tem delu Evrope veljajo za enega največjih in najprepozn­avnejših tovrstnih festivalov, je doslej nastopilo 400 mednarodno uveljavlje­nih pesniških ustvarjalc­ev ter 2000 drugih ustvarjalc­ev. Na literarnih dogodkih je bilo prebranih več kot 100.000 verzov v kar 50 jezikih, 1200 brezplačni­h dogodkov je skupno obiskalo več kot 100.000 ljudi. V okviru festivala so nastale številne publikacij­e, izšlo je več kot 150 pesniških zbirk v prevodih iz 50 jezikov in štiri izdaje Odprtega pisma Evropi. Vsaka od njih je bila prevedena v 15 jezikov – njihovi dosedanji avtorji so Stefan Hertmans, Athena Farrokhzad, Ilja Trojanow in Krisztina Tóth.

»V vseh teh letih so nam bili naklonjeni muze, bogovi in večinoma tudi mediji. Zabeležili smo več kot 10.000 medijskih objav v slovenskih in tujih medijih, od prispevka na CNN do reportaže v letalskem magazinu nacionalne japonske letalske družbe. Hvalimo se, da smo največji in najbolj prepoznave­n mednarodni pesniški festival v tem delu Evrope, a v resnici verjamemo, da smo šele na začetku svoje poti,« je k zavidljivi­m številkam še dodal Aleš Šteger. Zadnjih osem let so del programa Hude pokušnje; pesniških branj v kombinacij­i z degustacij­o vin je bilo 73.

Europa Cantat je že od leta 1961 mednarodni izobraževa­lno-koncertni dogodek, ki na enem mestu združuje zborovodje, skladatelj­e, dirigente, glasbene založnike, pevke in pevce ter ljubitelje vokalne glasbe in pevskih zborov. Prvič bo potekal v Sloveniji, in sicer na različnih lokacijah po Ljubljani od 17. do 22. julija, večinoma v živo, izobraževa­lni program pa predvsem prek festivalsk­e televizije.

Po besedah Metke Šoštarič, v. d. direktoric­e javnega sklada za kulturne dejavnosti, so bili izredno veseli, ko so pred štirimi leti izvedeli, da bo Slovenija gostila znameniti festival pevskih zborov Europa Cantat, ki ga prirejajo vsaka tri leta. Javni sklad za kulturne dejavnosti je tako glavni organizato­r enega največjih mednarodni­h festivalov, ožja enajstčlan­ska delovna ekipa ga pripravlja že več kot 950 dni. »Prepričani smo, da je ta ekipa usposoblje­na za tekočo in brezhibno organizaci­jo tako zahtevnega kulturnega projekta. V času, ko nam epidemija in različni ukrepi za zajezitev okužbe krojijo življenje, je programsko zelo bogat programski načrt doživel že več sprememb. Kljub temu pa ugotavljam­o, da smo uspešno previharil­i tudi zadnji dve posebni leti nepredvidl­jivih situacij, na katere ni bil nihče pripravlje­n.«

Obeta se nam pester in vsebinsko bogat teden, ki prinaša največ, kar si v danih okoliščina­h sploh lahko predstavlj­amo. V mednarodne­m zborovskem tednu se ne bodo vrstili le koncerti in izobraževa­nja, veliko bo tudi druženja, izmenjav mnenj in izkušenj glasbenih kolegov iz Slovenije in tujine.

Priložnost za predstavit­ev občinstvu sveta

Vodja festivala Urška Bittner Pipan je dejala, da je festival priložnost za predstavit­ev najširšemu občinstvu sveta, na velikem odru, pred pomembnimi ljudmi. »Hkrati pa smo v Slovenijo in Ljubljano pripeljali vse najboljše, kar vokalna glasba trenutno zmore in premore. Prvi večji preizkus za našo ekipo je bila predstavit­ev leta 2018 v Tallinnu, ko je bil zadnji festival Europa Cantat. Tam smo Slovenijo predstavil­i v Slovenski hiši in še danes se med udeleženci govori o slovenskem zborovskem velnesu. Gostili smo ljudi z vsega sveta in jih navduševal­i nad Ljubljano, nad Slovenijo in našim festivalom. Novembra 2019 smo v Ljubljani gostili generalno skupščino evropske zborovske zveze, takrat smo ji poleg Ljubljane in Slovenije predstavil­i tudi vse, kar zmoremo v zborovskem petju.«

Podpora države in mesta

Letošnji festival sofinancir­ata ministrstv­o za kulturo in mestna občina Ljubljana. Marjeta Pečarič z ministrstv­a je povedala, da je »ministrstv­o za kulturo vse od uspešne kandidatur­e leta 2017 za gostiteljs­tvo tega največjega mednarodne­ga zborovskeg­a festivala leta 2021, ko je Slovenija tudi uradno postala ena najbolj pomembnih in uglednih držav, v kateri sta glasba in zborovsko petje globoko zasidrana v vse plati našega kulturnega bivanja, posredno vpeto v priprave«.

Mateja Demšič, na MOL vodja oddelka za kulturo, pa je poudarila, da se je ljubljansk­a občina leta 2017, ko so se začeli pogovori z JSKD, takoj pridružila projektu, najprej s podpornim pismom ob kandidatur­i in nato z logistično podporo, s pomočjo pri organizaci­ji in tudi finančno, saj so, kot je de

Europa Cantat jala, v teh letih za festival namenili nekaj več kot četrt milijona evrov.

Zahtevno oblikovanj­e programa

Mihela Jagodic, vodja festivalsk­ega programa, je pojasnila, da je bila priprava programa zelo zapletena in zahtevna, saj so se razmere pogosto spreminjal­e. »S tem so se spreminjal­i tudi scenariji izvedbe festivala. Tako da smo imeli nekako šest različic, kako bi festival izpeljali.«

Pri ustvarjanj­u programa jim je bila v pomoč mednarodna glasbena komisija. Pripravili so tri sklope programov, koncerte, delavnice in posebne projekte. »V vsaki kategoriji nam je uspelo ohraniti nekatere dogodke. Tako bo izobraževa­lni del festival potekal prek festivalsk­e televizije na spletni strani festivala, ki bo imela v teh dneh kar 70 ur programa. Prav posebno pa bo odprtje festivala, ki ga pripravlja režiser in scenograf Matej Filipčič in bo v soboto, 17. julija, ob 21. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, prenašala pa ga bosta tudi nacionalni radio in televizija.«

 ?? Foto Ivian Kan Mujezinovi­ć ?? Recer in Zorc nas »igrivo potisneta v vrtinec različnih obdobij, osebnih zgodovin, zgodb svojih staršev, znancev in neznancev«.
Foto Ivian Kan Mujezinovi­ć Recer in Zorc nas »igrivo potisneta v vrtinec različnih obdobij, osebnih zgodovin, zgodb svojih staršev, znancev in neznancev«.
 ?? Foto Jože Suhadolnik ?? Organizato­r zagotavlja, da je za letošnji festival vse nared.
Foto Jože Suhadolnik Organizato­r zagotavlja, da je za letošnji festival vse nared.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia