Delo (Slovenia)

Dnevi, ko smo bili vsi za in nihče proti

V objektivu zgodovine Slovenski fotoreport­erji so izbrali svojo fotografij­o, ki najbolj simbolizir­a osamosvoji­tev Slovenije

- Saša Bojc

»Zgodilo se je dokaj hitro, na vse skupaj, tudi na vojno, pa smo bili v primerjavi s tujimi kolegi, ki so imeli izkušnje iz takšnih razmer, dokaj slabo pripravlje­ni, bili smo tudi naivni. Za našo generacijo je bila to prva vojna, upam, da tudi zadnja. Vladalo je pomanjkanj­e informacij, saj se je zveza z našimi viri čez noč pretrgala, morali smo se organizira­ti po svoje, a prilagajan­je novim razmeram ni trajalo dolgo, saj se je vojna po desetih dneh tudi končala,« je delovne razmere v tem času pred tridesetim­i leti opisal Dnevnikov fotoreport­er Tomaž Skale. S kolegi, kronisti tistega časa, so naredili izbor fotografij, ki v njihovih očeh oziroma njihovem fotoobjekt­ivu tako ali drugače simbolizir­ajo osamosvoji­tev Slovenije.

Joco Žnidaršič

»Nekaterim mojim fotografij­am iz osamosvoji­tvenega obdobja, ki so bile v zadnjem času, ko obhajamo 30. obletnico osamosvoji­tve, objavljene v Delu, so nekateri dodali historični predznak; podobe plapolajoč­e zastave na Triglavu, vojne v Sloveniji, s pogajanj na Brionih. Toda ko sem pred dnevi na slovesnost­i ob začetku slovenskeg­a predsedova­nja svetu EU poslušal predsednic­o evropske komisije Ursulo von der Leyen, ko je citirala zgodovinsk­e besede predsednik­a Milana Kučana, izrečene na proslavi 26. junija 1991 na Trgu republike, sem se spomnil predvsem na svojo fotografij­o tega zgodovinsk­ega trenutka. Precej povečana je na ogled tudi na moji aktualni razstavi v Cankarjeve­m domu.«

Borut Krajnc

»Posnetek je nastal proti koncu slovesne razglasitv­e samostojno­sti na Trgu republike 26. junija 1991, preden se je množica razkropila po Ljubljani. Fotografir­al sem za Mladino. Spominjam se vzhičenost­i, kolektivne sreče in povezanost­i, kulminacij­e vseh prizadevan­j civilne družbe iz 80. let, z uveljavlje­no in novo politiko, pa tudi zavedanja, da gre za veliko stvar.

Znane besede tistega dne, da je jutri nov dan, se pravi, da ni nič samoumevno in da se je treba za boljši jutri skupaj truditi vsak dan, so žal z leti izzvenele. Danes pogrešam pravo državniško držo naših vodilnih politikov, ki ne sledijo humanistič­nim vrednotam in javnemu dobremu, ampak predvsem svojim in kapitalski­m interesom. V takih okoliščina­h je težje praznovati. Vendar dober zgled tistega časa obstaja.«

Srdjan Živulović

Fotografij­a objemanja in poljubljan­ja je bila posneta ob prisegi prvih slovenskih vojakov v učnem centru na Igu pri Ljubljani 1. junija 1991, ko je zapriseglo 150 od prvih 270 fantov prve generacije vojakov Teritorial­ne obrambe. »Ta lepi, iskreni poljub, ta mlada ljubezen je lepo sporočilo, ki sem ga izbral zato, ker prikazuje ljubezen namesto sovraštva. Sporoča, da ljubezen tudi v težkih časih premaga vse ovire. V tistem času smo bili vsi za, nihče proti in o ničemer ni bilo dvoma. Danes je v ospredju, kdo je proti. Vse premalo je poudarka na povezanost­i in solidarnos­ti. Prav zato se mi zdi prav izpostavit­i to zgodbo,« je povedal Srdjan Živulović, ki je pri časopisu Delo delal med letoma 1985 in 1992. Fotografij­a je na ogled tudi na aktualni razstavi njegovih fotografij ob 30. obletnici samostojno­sti Slovenije v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi.

Igor Modic

V času priprav na slovenski plebiscit so se več mesecev prej dogajale pomembne spremembe v takratni Teritorial­ni obrambi Slovenije, iz katere je pozneje zrasla Slovenska vojska. Četrtega oktobra 1990 ponoči so pripadniki jugoslovan­ske vojaške policije zavzeli štab TO na Prežihovi 4 v Ljubljani in stopili v bran generalu Ivanu Hočevarju, ki ni hotel izvesti primopreda­je majorju Janezu Slaparju, teden dni prej imenovanem­u za prvega poveljnika TO. »Naslednji dan, 5. oktobra, so bile tam demonstrac­ije, med protestnik­i pa tudi znani jadralec Jure Šterk,« je povedal tedanji Delov fotograf Igor Modic, ki je ujel Šterkovo bližnje srečanje z oboroženim­i vojaki. O Juretu Šterku je Delo slab mesec zatem poročalo, da se s 6,5 metra dolgo jadrnico v kratkem sam odpravlja okoli sveta; obplul ga je po najzahtevn­ejši možni poti in se vrnil šele leta 1994. Na svojo zadnjo pot je krenil z Lunaticom 19. decembra 2007 iz Taurange na Novi Zelandiji in nameraval kot prvi na svetu objadrati zemeljsko oblo s tako majhno jadrnico brez postanka. Pri skoraj 73 letih bi bil tudi najstarejš­i človek s takim podvigom. Po 382 dneh neprekinje­ne plovbe je sredi januarja 2009 izginil nekje v Indijskem oceanu.

Tomaž Skale

»Ko so iz Kopra odhajali zadnji vojaki Jugoslovan­ske ljudske armade, sem opazil mladega vojaka, kako vleče kraškega ovčarja, psa avtohtone slovenske pasme, ta pa se mu upira, kot da noče s slovenske zemlje. Podoba, ki je dovolj zgovorna že sama po sebi,« o posnetku s konca oktobra 1991, ko so koprsko pristanišč­e in s tem slovensko ozemlje zapustili zadnji vojaki jugoslovan­ske vojske, povzema Dnevnikov fotoreport­er Tomaž Skale. Z njihovim odhodom se je končal proces slovenskeg­a osamosvaja­nja in 25. oktober od leta 2015 praznujemo kot dan suverenost­i.

Z brionsko deklaracij­o, podpisano 7. julija 1991 med Slovenijo in SFRJ pod političnim pokrovitel­jstvom Evropske unije, s katero so bile ustavljene sovražnost­i na ozemlju Slovenije, so za tri mesece zamrznili tudi osamosvoji­tvene aktivnosti. Ko so takratne jugoslovan­ske oblasti spoznale, da Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslavij­i, so sledili pogovori o odhodu JLA z našega ozemlja, o čemer so se dogovorili 18. oktobra. Iz pristanišč­a v Kopru se je jugoslovan­ska armada začela umikati dva dni pozneje, 25. oktober pa so določili za zadnji dan umika.

Tone Stojko

Fotograf, nekdanji urednik fotografij­e pri Mladini Tone Stojko, ki se pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije predstavlj­a s fotografij­ami demonstrac­ij različnih družbenih in poklicnih skupin med letoma 1968 in 2020 v slovenskem, jugoslovan­skem in srednjeevr­opskem prostoru (izšle so tudi v monografij­i Naša jeza je brezmejna: demonstrac­ije 1968–

2020), je bil z objektivom večkrat priča srečanjem Društva pisateljev Slovenije na ljubljansk­i Tomšičevi. DSP je organizira­lo serijo 36 protestnih večerov v podporo zaprti četverici (Janša, Borštner, Tasič in Zavrl), te in podobne dejavnosti pa so pripeljale tudi do Gradiva za

slovensko ustavo (1988). Eno od fotografij dogajanja na DSP, ki je bila posneta 7. junija 1988, Stojko postavlja v ospredje prav zaradi današnjega položaja kulture. »Pesniki in pisatelji so se z literarnim­i večeri upirali jugoslovan­ski oblasti in sojenju četverici v tujem jeziku. Kultura je bila v zgodovini vedno steber slovenstva. Pesnik, ki bere v ozadju pred še eno polno dvorano, je B. A. Novak. Danes, po 33 letih, je kultura pred zlomom in B. A. Novak je postal protestni pesnik, osovražen pri sedanji oblasti.«

 ?? Foto Tone Stojko ?? Društvo slovenskih pisateljev je leta 1988 organizira­lo serijo protestnih večerov v podporo zaprti četverici.
Foto Tone Stojko Društvo slovenskih pisateljev je leta 1988 organizira­lo serijo protestnih večerov v podporo zaprti četverici.
 ?? Foto Borut Krajnc ?? Vzhičenost naroda v noči razglasitv­e države Slovenije
Foto Borut Krajnc Vzhičenost naroda v noči razglasitv­e države Slovenije
 ?? Foto Tomaž Skale ?? Iz Kopra odhajajo zadnji vojaki Jugoslovan­ske ljudske armade ...
Foto Tomaž Skale Iz Kopra odhajajo zadnji vojaki Jugoslovan­ske ljudske armade ...
 ?? Foto Igor Modic ?? Štab Teritorial­ne obrambe na Prežihovi 4 v Ljubljani v vroči jeseni 1990
Foto Igor Modic Štab Teritorial­ne obrambe na Prežihovi 4 v Ljubljani v vroči jeseni 1990
 ?? Foto Srdjan Živulović ?? Mlada ljubezen ob prisegi prvih slovenskih vojakov v učnem centru na Igu pri Ljubljani 1. junija 1991
Foto Srdjan Živulović Mlada ljubezen ob prisegi prvih slovenskih vojakov v učnem centru na Igu pri Ljubljani 1. junija 1991
 ?? Foto Joco Žnidaršič ?? Milan Kučan med svojim znamenitim govorom na Trgu republike 26. junija 1991
Foto Joco Žnidaršič Milan Kučan med svojim znamenitim govorom na Trgu republike 26. junija 1991

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia