Delo (Slovenia)

7. julij je svetovni dan čokolade

- 1912 V Gradcu je umrl Karel Štrekelj (roj. 1859), slovenski jezikoslov­ec, etnograf, publicist in literarni zgodovinar. Po uspešno opravljeni doktorski disertacij­i pri Franu Miklošiču leta 1884 so ga leta 1886 imenovali za privatnega docenta slovanskeg­a je

rednega profesorja slovanskih jezikov. Tu je leta 1906 postal tudi vodja seminarja za slovansko filologijo ter dopisni član ruske in srbske akademije znanosti. Danes je najbolj znan kot zbiratelj ljudskih pesmi, ki je v štirih knjigah zbral in objavil več kot osem tisoč zgledno urejenih pesmi.

1978 Na češkem rojena in kasneje v Ameriki delujoča teniška igralka Martina Navratilov­a (roj. 1956) je na angleškem teniškem turnirju v pokalu posameznik­ov premagala Chris Evert in osvojila prvega od kasnejših devetih naslovov Wimbledona.

1991 Na Brionih so se sestali predstavni­ki Slovenije, SFRJ in EU ter sprejeli brionsko deklaracij­o. Z dokumentom, podpisanim pod političnim pokrovitel­jstvom Evropske unije, so bile ustavljene sovražnost­i na ozemlju Slovenije (med njimi prekinitev spopadov, izpustitev ujetnikov, obnovitev razmer na meji pred 25. junijem) ter za dobo treh mesecev zamrznjene osamosvoji­tvene aktivnosti. V tem času naj bi v pogajanjih s federalnim­i predstavni­ki rešili odprta vprašanja in opredelili prihodnje medsebojne odnose.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia