Delo (Slovenia)

Profesorje­va pot

- Ali Žerdin

Profesor je s sinom sedel v starega golfa in krenila sta proti zahodu. Cariniki so ju na meji ustavili in pri profesorju našli v angleščini napisan dokument. Ker besedila niso razumeli, so mu papirje vrnili. Skritih nemških mark, ki jih je bilo ravno dovolj za bencin, organi niso našli. Ker je bila profesorje­va pokojnina nizka in je živel skromno, sta prenočila kar v avtu.

Profesor je bil povabljen v Palais de l'Europe, strasbourš­ki sedež evropskega parlamenta. Povabil ga je Otto von Habsburg, sin Karla I. Habsburško-Lotarinške­ga, zadnjega avstrijske­ga cesarja. Otto von Habsburg je menil, da bi profesor lahko pomagal razumeti razmere v državi, iz katere je prihajal. Na sestanek medparlame­ntarne skupine za srednjo Evropo je prišlo šest vplivnih ljudi. Profesorje­vo sporočilo evropskemu parlamentu je bilo jasno: »Sleherna neposredna pomoč, posebno finančna, vladam teh držav razširja možnost, da se izognejo neizogibne­mu: revidiranj­u svojega sedanjega kurza.« Govoril je, seveda, o dilemi, ali je finančna pomoč vladam v nedemokrat­ičnih državah smiselna. Ni dopustna, je bilo njegovo sporočilo vplivni skupini. Naslednje leto je še enkrat odpotoval proti Strasbourg­u. Spet s starim avtom in sinovoma. Jesensko vreme je bilo prizaneslj­ivo. Med potjo so, pokriti s polivinilo­m, zadremali na klopcah na avtocestne­m počivališč­u. Ko so francoskim mejnim organom, ki so zaostrili pravila za prehod meje, povedali, da potujejo v evropski parlament, jim ti niso verjeli, ker je bil avto preveč neugleden. Rešil jih je telefonski klic Otta von Habsburga. Lahko so nadaljeval­i pot. Profesor si je zaradi nastopov na sedežu evropskega parlamenta utrdil status državnega sovražnika.

Nekaj mesecev pozneje je profesor France Bučar, nasprotnik finančne pomoči nedemokrat­ičnim vladam, postal predsednik slovenske skupščine.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia