Delo (Slovenia)

Obroč okoli Viktorja Orbána se oži

Zakonodaja o LGBT+ V Bruslju pripravlja­jo postopke ugotavljan­ja kršitev prava EU, če Budimpešta ne bo popustila

- Peter Žerjavič

V Bruslju še pripravlja­jo postopke ugotavljan­ja kršitev prava EU, če Budimpešta ne bo popustila pri svoji zakonodaji o LGBT+.

Manevrski prostor madžarskeg­a premiera Viktorja Orbána se krči. Po sprejetju zakonodaje o LGBT+ je proti njegovi politiki poldrugi ducat držav članic na čelu z Beneluksom, Francijo in Nemčijo. Poleg tega se veča pritisk v zvezi z izplačili iz evropskih skladov. dopisnik iz Bruslja

Pri vprašanju LGBT+ sta ga na vrhu EU konec junija po več navedbah virov, tudi izjav luksemburš­kega premiera Xavierja Betela in francoskeg­a predsednik­a Emmanuela Macrona, podprla le slovenski premier Janez Janša in njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki. V zadnjih dneh je zakrožilo več ugibanj, da bi lahko evropska komisija zavrnila madžarski načrt za okrevanje in odpornost, za katerega je predvideni­h več kot 7 milijard evrov nepovratni­h sredstev. Razlog za zadržke naj bi bil pomanjklji­v nadzor nad porabo sredstev in nevarnost njihove zlorabe.

Dvomesečni rok za bruseljsko oceno se bo iztekel v ponedeljek. V evropski komisiji so pojasnili, da pogovori z madžarsko stranjo še potekajo in da njihov načrt še ocenjujejo, in to po enakih merilih kot vse druge. Nacionalne načrte mora po pozitivni oceni evropske komisije potrditi še svet EU s kvaliicira­no večino. Po pričakovan­jih bodo prvi sprejeti pod slovenskim predsedstv­om do konca meseca. Drugo področje pritiska, ki je v razpravi z Madžarsko očitno sodu izbilo dno, je zakonodaja proti LGBT+. V Bruslju še pripravlja­jo postopke ugotavljan­ja kršitev prava EU, če Budimpešta ne bo popustila.

»V zakonu sta homoseksua­lnost in sprememba spola obravnavan­i na isti osnovi kot pornograij­a. Zaščito otrok – h kateri smo vsi zavezani – uporablja kot pretvezo za hudo diskrimina­cijo ljudi na podlagi spolne usmerjenos­ti,« je v razpravi v evropskem parlamentu povedala predsednic­a evropske komisije Ursula von der Leyen. V parlamenta­rnih skupinah, tudi v desnosredi­nski EPP, prevladuje­jo kritike madžarske zakonodaje kot sramotne. Izjema so populistič­ne in radikalno desne stranke. Tudi v pripravlje­ni resoluciji parlamenta­rci obsojajo madžarski zakon.

Naslednje področje pritiska na Madžarsko in Poljsko sta postopka po 7. členu, ki je nekdaj veljal za jedrsko bombo, saj bi lahko na koncu pripeljal do odvzema glasovalni­h pravic. »Ni niti jedrska niti bomba,« je ocenila podpredsed­nica evropske komisije za vrednote in transparen­tnost Věra Jourová. Vidi ga predvsem kot priložnost za razpravo. Portugalsk­o predsedstv­o je po dolgem premoru junija spet pripravilo zaslišanji Madžarske in Poljske v okviru tega postopka v svetu EU. Postopek se je doslej pokazal bolj kot brezzobi tiger.

Toda Věra Jourová je slovenskem­u in naslednjem­u, francoskem­u predsedstv­u, priporočil­a glasovanje v svetu EU o obstoju očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila vrednote EU. Odločitev je po 7. členu sprejeta s štirimi petinami članov. Za naslednji korak, sprejetje sankcij proti državi, je nato zahtevano soglasje vseh drugih 26. Zunanji minister Anže Logar je kot visoki predstavni­k predsedstv­a v parlamenta­rni razpravi pojasnil, da nekaj predsedste­v ni sklicalo zaslišanja Budimpešte in Varšave, slovensko pa ga ima v osnutku agende.

Pogojevanj­e izplačil iz bruseljske blagajne z vladavino prava je naslednje področje pritiska. To ureja uredba, ki velja od 1. januarja. Skladno s sklepi decembrske­ga vrha EU naj se ne bi izvajala v praksi, dokler ne bo o njej odločilo sodišče EU. Tam jo izpodbijat­a Madžarska in Poljska. Evropski parlament se ni strinjal s takšnim zadrževanj­em in je zahteval takojšnje delovanje evropske komisije; zagrozil ji je tudi s tožbo, ker da ne izpolnjuje svojih dolžnosti. Zaščita proračuna EU po besedah Ursule von der Leyen »ni abstraktno vprašanje«, saj gre za denar evropskih davkoplače­valcev.

Pred parlamenta­rci je še zatrdila, da se veseli odločitve sodišča EU, ki bo prinesla jasnost. Uradniki po njenih besedah preučujejo dejstva za nadaljnje postopke. Prve primere naj bi odprli jeseni.

• Postopki po 7. členu proti Madžarski in Poljski se niso obnesli.

• Tudi slovensko predsedstv­o načrtuje zaslišanja.

• Madžarska zakonodaja proti LGBT+ je sodu izbila dno.

V zadnjih dneh so zakrožila ugibanja, da bi lahko evropska komisija zavrnila madžarski načrt za okrevanje in odpornost.

 ?? Foto Reuters ?? Proti politiki Viktorja Orbána je poldrugi ducat držav članic EU.
Foto Reuters Proti politiki Viktorja Orbána je poldrugi ducat držav članic EU.
 ?? Foto Patrick Hertzog/AFP ?? Zaščita proračuna EU po besedah Ursule von der Leyen »ni abstraktno vprašanje«.
Foto Patrick Hertzog/AFP Zaščita proračuna EU po besedah Ursule von der Leyen »ni abstraktno vprašanje«.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia