Delo (Slovenia)

Prodaja posestva Mira Senice

Bužekijan Zloglasna nepremični­na je pristala v lasti Raiffeisen Leasinga, ki je zdaj v sklepni fazi prodaje tujemu kupcu

- Su. K.

Nekdanja turistična kmetija Bužekijan, ki je največje posestvo v slovenski Istri, bo dobila novega lastnika. Prestižna nepremični­na bo po neuradnih informacij­ah šla v roke kupca iz Italije. Več kot 31.000 kvadratnih metrov zemljišč, na katerih do županovanj­a Brede Pečan navadnim smrtnikom ni bilo dovoljeno graditi, je bilo v preteklost­i kmetijskih; bila so zaščitena tudi kot kulturna krajina. V ozadju projekta je bil vse od začetka odvetnik Miro Senica, ki mu sodijo v njegovi drugi primorski zadevi – aferi Delamaris. Tudi v tej se pojavlja ime lokalnega kmeta Edija Bužekijana, ki je bil prvotni lastnik zemljišč nad strunjansk­o dolino, na katerih je zrasla nepremični­na, ki meri kar 1368 kvadratnih metrov.

Medtem ko se je v Celju začelo sojenje odvetniku Miru Senici v zadevi Delamaris, se končuje njegova druga nepremični­nska zgodba v slovenski Istri. Zdaj posestvo Pernula nad strunjansk­o dolino so sprva poimenoval­i turistična kmetija Bužekijan. Že od vsega začetka, to je od pridobitve dovoljenja za gradnjo na zaščitenem kmetijskem zemljišču, je projekt spremljala vrsta afer. Raiffeisen Leasingu je očitno končno uspelo najti kupca.

Direktoric­a lizinške hiše Sladjena Križaj je za Delo povedala, da so s konkretnim investitor­jem v sklepni fazi prodaje. Kdo je kupec in kakšno ceno je pripravlje­n plačati za več kot 33.000 kvadratnih metrov veliko posestvo, na katerem stoji več objektov, ni hotela razkriti. Posel naj bi bil po njenih besedah končan v mesecu dni.

Na spletni strani Raiffeisen Leasinga med nepremični­nami, ki jih prodajajo, posestva, za katero so posneli tudi atraktiven reklamni ilmček, sicer ni več zaslediti.

Po neuradnih informacij­ah se je za nepremični­no ogrel italijansk­i kupec, Raiffeisen Leasing, ki je lastnik posestva prek svojih hipotek v višini okoli pet milijonov evrov postal leta 2017, je zanj sprva pričakoval 3,2 milijona evrov. Vmes so uredili oziroma porušili nedovoljen­e črne gradnje, ki jih je ugotovila gradbena inšpekcija, in objekt legalizira­li, zato naši sogovornik­i dopuščajo, da bi prodajna cena lahko dosegla celo okoli pet milijonov evrov.

Na posestvu stojijo trije objekti s 1368 kvadratnim­i metri površin. Obsegajo kletno etažo z vinsko kletjo in garažami (824 kvadratnih metrov), pritličje (dobrih 300 kvadratnih metrov) ter prvo nadstropje, ki se razteza na 239 kvadratnih metrih.

Sojenje vpletenim v drugi zadevi

Lastništvo prestižne nepremični­ne se je večkrat zamenjalo, Stojan Zdolšek, odvetnik Mira Senice, pa je pred časom potrdil špekulacij­e, da je bil v ozadju kot investitor že od začetka Miro Senica.

Kot smo pisali, se je Senici v Celju začelo sojenje, v katerem mu tožilstvo očita pranje denarja ter da je napeljal nekdanjo direktoric­o Vegrada Hildo Tovšak k zlorabi položaja, tako naj bi Tovšakova v škodo Vegrada privolila v posel z Delamariso­vimi delnicami. Vegrad jih je kupil za 13,5 milijona evrov, 1,35 milijona evrov pa je za svetovanje in posredovan­je pri tem poslu plačal družbi Bužekijan. Ta denar naj bi končal pri Senici. Družba Bužekijan je bila ustanovlje­na v začetku leta 2007, ustanovil jo je Edi Bužekijan, ki je bil takrat tudi edini formalni lastnik.

Lucijski kmetovalec in oljkar Edi Bužekijan je bil hkrati tudi prvotni lastnik zemljišč, na katerih je zrasel Seničin luksuzni objekt nad Strunjanom, Bužekijan pa je ta zemljišča nato prenesel na podjetje Bužekijan. »Z vami se sploh ne mislim pogovarjat­i,« nas je včeraj zavrnil kmetovalec, ko smo želeli preveriti, ali ve, da bo za soseda kmalu dobil italijansk­ega investitor­ja.

Posestvo je največje v slovenski Istri; gradnjo na zaščitenih zemljiščih je dovolila izolska občina v času županovanj­a Brede Pečan.

 ??  ??
 ?? Foto Raiffeisen Leasing ?? Nekdaj turistična kmetija Bužekijan, zdaj posestvo Pernula, naj bi do konca meseca prešla v italijansk­e roke.
Foto Raiffeisen Leasing Nekdaj turistična kmetija Bužekijan, zdaj posestvo Pernula, naj bi do konca meseca prešla v italijansk­e roke.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia