Delo (Slovenia)

K cepljenju naj poziva zdravstvo

Pogoji za šole Kakšno bo novo šolsko oziroma študijsko leto, bo znano šele konec poletja, ravnatelji hočejo odgovore prej

- Špela Kuralt

Ravnatelje so prosili, naj staršem posredujej­o motivacijs­ko pismo za cepljenje. Nekateri so ga preposlali, še zdaleč ne vsi, saj večina ravnatelje­v meni, da je to tema, s katero se mora ukvarjati zdravstvo, ne področje vzgoje in izobraževa­nja. Ravnatelji bi po drugi strani radi prej kot 24. avgusta, ko je predvideno srečanje z ministrico Simono Kustec, izvedeli, kakšno bo šolsko leto.

Ali bo za vstop v vrtec in šolo, tako za otroke kot za zaposlene, pogoj PCT, je vodja posvetoval­ne skupine dr. Mateja Logar odgovorila, da se o teh vprašanjih aktivno pogovarjaj­o predstavni­ki svetovalne skupine, ministrstv­a za zdravje in ministrstv­a za izobraževa­nje, dokončnih usmeritev pa še ni. Ravnatelji ne vedo ničesar, pogoja PCT v šolah verjetno ne bi mogli preverjati. Univerza v Ljubljani je, denimo, že zdaj pri izvajanju izpitov svetovala upoštevanj­e pogoja PCT, a ni v njihovi pristojnos­ti, da bi to preverjali.

O kakršnihko­li morebitnih novih pogojih, ki bi jih morali upoštevati zaposleni, prav tako ničesar ne vedo v Svizu, je dejal glavni tajnik Branimir Štrukelj: »Ta ignoranca šolske oblasti, ki je v sozvočju z vlado, ki se ne pogovarja s sindikati, se nadaljuje. Naj pride šolska oblast k pameti in se začne o tem pogovarjat­i!« Dodal je, da mora cepljenje ostati prostovolj­no. Zavzemajo se, da bi se zaposleni samotestir­ali doma. Sviz tudi spet predlaga, da je treba med počitnicam­i v šolah zagotoviti prezračeva­lne naprave in s tovrstnimi ukrepi narediti vse, da bo pouk v šolah.

Če kdaj, je zdaj pravi in skrajni čas za cepljenje, saj le z njim lahko omogočimo odprte šole in gospodarst­vo, hkrati pa preprečimo četrti val, je na posvetu predsednik­a vlade Janeza Janše, celotne vladne ekipe in zdravstven­e stroke s slovenskim­i župani pozval minister za zdravje Janez Poklukar. Milan Krek, direktor NIJZ, pa je dodal, da bo vsaka smrt zaradi covida-19, ki se bo zgodila jeseni, nepotrebna, saj je na razpolago dovolj cepiva – zdaj več kot 700.000 odmerkov – ki ščiti pred smrtjo in težkimi oblikami bolezni.

Predsednik Janez Janša je dejal, da je slika, kaj nas čaka v prihodnjih tednih in mesecih, če ne bomo dosegli primerne precepljen­osti, jasna. Izgovorov ni več: cepiva je v nasprotju z decembrom lani dovolj, zato zdaj za povečevanj­e števila okužb ne morejo biti več krive svetovna znanost, EU ali vlada, ampak gre za odločitev vsakega posameznik­a. Župani so sami predlagali različne načine zaostrovan­ja – od obveznega cepljenja do pogojevanj­a obiskovanj­a srednjih šol v živo le za cepljene dijake in profesorje. Premier pa je priznal, da v nekaterih evropskih državah res že razmišljaj­o o obveznem cepljenju, a dvomi, da bi naš parlament to lahko sprejel. O županskem predlogu, da bi tisti necepljeni, ki bi zboleli, sami plačali zdravljenj­e, pa je Janez Janša dejal, da v EU tudi o tem razpravlja­jo. Še domači dokaz o nujnosti cepljenja: v litijskem domu starejših, kjer so bili cepljeni januarja letos, smrtnih žrtev po besedah župana Francija Rokavca ni bilo.

Ker imajo župani možnost in dostop do ljudi na terenu, so jih vsi govorci pozivali, naj ljudi nagovorijo k cepljenju, saj le to zagotavlja, da bodo jeseni šole odprte, da bo gospodarst­vo aktivno in da bo odprto javno življenje. Poklukar je dejal, da občutek varnosti, ki smo mu priča zaradi dovčerajšn­jih ugodnih epidemiolo­ških številk, ne prinaša varne jeseni, saj je koronaviru­sna različica delta vse bolj razširjena tudi v Sloveniji. Kdo pa nadzoruje na prireditva­h, ali so udeleženci prebolevni­ki, cepljeni ali testirani (PCT), je vprašal veržejski župan Slavko Petovar, ki bo prihodnji teden med večtisočgl­avo množico na stadionu Mure. Janša mu je pojasnil, da so za nadzor odgovorni organizato­rji, zanje pa inšpekcija, ki bo zanesljivo prišla na to nogometno tekmo.

Poleti bi morali doseči najmanj 60-odstotno precepljen­ost, še bolje pa 70-odstotno, kar po besedah ministra Poklukarja ni želja vlade, ampak stroke, ki poudarja, da je polna precepljen­ost učinkovita. Milan Krek je dodal, da je ob cepljenju treba zaostriti tudi samozaščit­ne ukrepe – maske, razkuževan­je, zračenje. In še da bomo v bitki zmagali na lokalni ravni. Ker je veliko takih, ki sami ne morejo priti do cepilnega centra, naj se cepijo na domu. »Pokličite in pridemo!« pravi Krek.

Ljudje imamo po raziskavah največje zaupanje do osebnih zdravnikov in dvomljivci o koristnost­i cepljenja med njimi lahko naredijo veliko škode. Vodja strokovne skupine Mateja Logar je povedala, da prihaja z dežurstva, na katerem so obravnaval­i samo ljudi, ki bi lahko bili že davno cepljeni, a so se odločili drugače. Dejala je tudi, da celotna stroka podpira cepljenje, proti so le posameznik­i ali skupine, ki ostajajo anonimni. Stroka še nikoli ni bila tako enotna, je dodal tudi Janez Poklukar. Precepljen­ost v zdravstvu pa je menda prenizka. Slovenija je po njegovih besedah ena redkih držav, kjer osrednji mediji ne organizira­jo pogovornih oddaj s strokovnja­ki.

 ??  ?? Ignoranca šolske oblasti in vlade se nadaljuje, meni glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.
Ignoranca šolske oblasti in vlade se nadaljuje, meni glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.
 ?? Foto Blaž Samec ?? Za cepljenje imamo na voljo več kot 700.000 odmerkov cepiva, je včeraj dejal direktor NIJZ Milan Krek.
Foto Blaž Samec Za cepljenje imamo na voljo več kot 700.000 odmerkov cepiva, je včeraj dejal direktor NIJZ Milan Krek.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia