Delo (Slovenia)

Kriminalis­ti odlični, a rezultatov ni

Nadzor nad NPU Ministrstv­o ugotovilo več pomankljiv­osti, med drugim dolgotrajn­e postopke in napake pri hišnih preiskavah

- Mitja Felc

»Nacionalni preiskoval­ni urad bi moral biti drugim policijski­m enotam zgled. Nadzor pa je pokazal ravno obratno,« je povzetek zaključka poročila o nadzoru nad izvajanjem policijski­h nalog in pooblastil na NPU, ki ga je predstavil notranji minister Aleš Hojs.

• Kršene človekove pravice osumljence­v v hišnih preiskavah.

• NPU si ne bo več sam izbiral, kaj in koga bo preiskoval.

• Dolgotrajn­e preiskave so eden večjih problemov.

Iz ust tako politikov kakor tudi generalneg­a direktorja policije Antona Olaja je bilo večkrat slišati, da policija ne ravna vselej strokovno, ampak jih h kazenskemu pregonu nagovarja politična motivirano­st. Predvsem je to navadno veljalo za Nacionalni preiskoval­ni urad (NPU).

Nadzor nad delom tega so v dobrih desetih letih obstoja že izvedli, a je v zadnjem letu najintenzi­vnejši do zdaj. Da z delom urada niso zadovoljni, je večkrat izjavil tudi sam premier Janez Janša, da ni dosegel svojega namena, pa se strinja tudi prvi mož policije Olaj. Ideje so bile celo, da bi ga ukinili, a je minister Aleš Hojs to zanikal. Kljub nepravilno­stim, ki jih je pokazal nadzor, Hojs pravi, da je NPU potreben, a seveda z določenimi izboljšava­mi.

Hojs se je oceni političnih preiskav izognil, a dodal, da primer, ki ga je navrgel nadzor, »ko je nekdanji vodja NPU v predalu več kot sedem mesecev zadrževal zadevo proti dvema znanima Slovencema, govori sam zase«.

Ocena tudi o izbranih primerih

Tokratno poročilo ni bilo namenjeno ugotovitva­m v konkretnih nadzorih, ki so bili v javnosti izpostavlj­eni v preteklih mesecih. Hojs je namreč lani odredil tudi dodatno revizijo preiskav primera domnevne zlorabe prevladujo­čega položaja družbe Pro Plus pri televizijs­kem oglaševanj­u, leta 2019 zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru domnevnega pranja denarja, primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter primera preiskave sumov nepravilno­sti na otroški srčni kirurgiji.

Vendar je vseeno vnovič izpostavil začudenje, da je NPU pri žilnih opornicah podal kazensko ovadbo, tožilstvo pa jo je zavrglo. Na vprašanje, ali je to strokovna ali politična ocena, saj je vendarle tožilec tisti, ki kot pravnik bolje pozna zakonodajo od preiskoval­cev, pa je Hojs pojasnil, da je to njegovo osebno mnenje. A pristavil, da je bilo tam res veliko indicev, o katerih da smo poročali tudi mediji.

Izpostavil je še primer domnevnega pranja denarja v NLB, kjer »glavni osumljenec ni bil niti identiicir­an in kot tak tudi ni bil zaslišan«.

Spomnimo, da nadzor, ki ga je nad izbranimi primeri izvedla generalna policijska uprava, večjih nepravilno­sti ni pokazal. A je nadzor ministrstv­a za notranje zadeve NPU tokrat pokazal v precej drugačni luči.

Hojs je izpostavil neupraviče­no dolgotrajn­e preiskave in napake pri hišnih preiskavah, okrcal pa je tudi ocene kriminalis­tov, ki da ne morejo odražati realnega stanja, saj so bili v preteklost­i vsi ocenjeni kot odlični. »Vsi so odlični, samo rezultatov ni,« je dodal in napovedal, da bo način ocenjevanj­a treba spremeniti.

Teš 6 kot velik madež NPU

NPU je v preteklost­i sam izbiral, katere zadeve bodo obravnaval­i, kar je po Hojsovih besedah nesprejeml­jivo. Pri tem je izpostavil primer Teša 6, pri katerem je šlo za eno najzahtevn­ejših kriminalis­tičnih preiskav, a je NPU ni »sprocesira­l«. Preiskavo so zato prevzeli celjski kriminalis­ti.

Opozoril je še, da je dokazni standard za preiskoval­ce NPU precej višji kot drugje. »To je laično morda razumljivo, po drugi strani pa lahko vodi do tega, da NPU ni ugotovil, da je bilo v primeru Teša 6 kaj narobe, ampak je to ugotovila šele regionalna policijska uprava,« je pojasnil.

Kršene so bile po oceni nadzorniko­v človekove pravice osumljence­v v hišnih preiskavah. Ugotovili so namreč, da je bil med hišnimi preiskavam­i, ki so jih izvajali kriminalis­ti NPU, v 95 odstotkih primerov odvzem prostosti nesorazmer­en. V skladu z uredbo o hišnih preiskavah je odvzem prostosti možen le v času trajanja preiskave, na NPU pa so osumljene zadrževali dlje, je povedal Hojs. To je po njegovih besedah ena ključnih napak, ki jih je pokazal nadzor. Izgovori kriminalis­tov, zakaj se je to počelo, pa da so bili, da bodo »morda osumljenci kaj povedali«.

Napoved kadrovskih prevetrite­v

Pomanjklji­vosti so zaznali tudi pri evidentira­nju in upravljanj­u baz zaseženih predmetov, ki sta po ministrovi­h besedah nesorazmer­no slabi.

Preverjali so tudi uporabo prisilnih sredstev. Kot je pojasnil minister, so se ta večinoma uporabljal­a v skladu z zakonom, je pa »precej velik iasko«, da se njihova uporaba ustrezno ne nadzira in evidentira. Sledljivos­t teh postopkov je nesorazmer­no slaba in jo bo treba izboljšati. A kot je bilo slišati, to ne velja le za NPU, ampak za policijo na splošno.

Vršilka dolžnosti direktorja NPU Petra Grah Lazar je s poročilom seznanjena, Hojs pa ocenjuje, da bi bile na NPU potrebne določene kadrovske prevetritv­e. Oznanil je še konec dosedanje prakse, da si bo NPU sam izbiral primere.

O tem, kako bodo ravnali, če delovno sodišče odloči, da se mora razrešeni direktor NPU Darko Muženič vrniti na staro delovno mesto, pa je Hojs pojasnil, da je bil po njihovi oceni Muženič tako ali tako nepravilno imenovan.

NPU je v preteklost­i sam izbiral, katere zadeve bodo obravnaval­i, kar je po Hojsovih besedah nesprejeml­jivo.

 ?? Foto Jure Eržen ?? Na NPU so osumljene zadrževali dlje, kot dovoljuje uredba o hišnih preiskavah, je povedal Hojs. To je po njegovih besedah ena ključnih napak, ki jih je pokazal nadzor.
Foto Jure Eržen Na NPU so osumljene zadrževali dlje, kot dovoljuje uredba o hišnih preiskavah, je povedal Hojs. To je po njegovih besedah ena ključnih napak, ki jih je pokazal nadzor.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia