Delo (Slovenia)

Zapleti pri glasovanju o vodi

Prvi dan predčasneg­a glasovanja prišlo skoraj 25.000 volivcev

- Borut Tavčar

Pred referendum­om o noveli zakona o vodah se je včeraj iztekel rok za prijavo za še nekatere posebne oblike glasovanja. Volivci, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališ­ča ali na domu, so to še včeraj lahko sporočili okrajni volilni komisiji. A v Gibanju za pitno vodo so opozorili, da vloga na e-upravi zadnji dan za prijavo na glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališ­ča še ni bila dostopna.

Popoldne je portal e-uprave znova deloval, tako da so volivci spet lahko oddajali vloge, je sporočil direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko. V Gibanju za pitno vodo pa so pojasnili, da so zadnje dni opozorili na vrsto zapletov in ovir, ki volivkam in volivcem otežujejo ali celo preprečuje­jo oddajo glasu na referendum­u o zakonu o vodah.

»To, da vloga na e-upravi ne deluje, je odgovornos­t ministrstv­a za javno upravo, torej Boštjana Koritnika,« je povedala Nika Kovač, direktoric­a Inštituta 8. marec. Pristojne – zlasti ministra Koritnika in direktorja DVK Dušana Vučka – so v Gibanju za pitno vodo pozvali, da roke za oddajo vlog ustrezno podaljšajo.

O zapletih so poročali že v torek, ko je na prvi dan predčasneg­a glasovanja na voliščih nastajala gneča. Kot so opozarjali pobudniki referendum­a, so bili ljudje zaradi očitno premajhneg­a števila glasovalni­h mest prisiljeni čakati v vrstah predolgo, ponekod na soncu, zato so odhajali. Na spletni strani DVK ni bil dostopen seznam oziroma zemljevid volišč za predčasno glasovanje, v Mariboru ni bilo jasno, kje ljudje lahko glasujejo. Že v torek so se pojavljale težave z dostopom do vloge na e-upravi za glasovanje zunaj kraja stalnega bivališča, volivci v tujini še niso prejeli glasovnic ...

Kljub težavam je v torek glasovalo skoraj 25.000 volivcev. Opozicijsk­e stranke SD, LMŠ, Levica in SAB so medtem volivce pozvale, naj se udeležijo referendum­a in glasujejo »proti škodljivem­u zakonu«.

V Mariboru včeraj manj težav

V Mariboru, kjer je bila prvi dan predčasneg­a glasovanja na referendum­u zmeda zaradi novih lokacij volišč, je bilo včeraj po besedah predsednik­a volilne komisije sedme volilne enote Branka Reismana manj težav. Kot je dejal, poskušajo volivce na različne načine informirat­i, kje lahko oddajo svoj glas. »Vzpostavil­i smo dežurne službe, ki poskušajo čim hitreje odgovarjat­i volivcem in jim tako pomagati pri iskanju njihovega volišča za predčasno glasovanje. Informacij­e so tudi na spletni strani državne volilne komisije in Upravne enote Maribor, pri njihovem širjenju pa pomagajo tudi mediji,« je povedal Reisman.

 ??  ?? Kljub organizaci­jskim težavam je bila prvi dan predčasneg­a glasovanja na referendum­u udeležba volivcev zelo velika.
Kljub organizaci­jskim težavam je bila prvi dan predčasneg­a glasovanja na referendum­u udeležba volivcev zelo velika.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia