Delo (Slovenia)

Šole morajo biti odprte, poziv k ukrepom

Priprave Neobvezno samotestir­anje v šolah načrtujejo od 1. septembra – Sviz: Za prostovolj­no cepljenje in samotestir­anje

- Špela Kuralt

Strašenje, kaj vse bo zaprto, če precepljen­ost ne bo dovolj visoka, je dvignilo obrvi med starši in tudi zaposlenim­i v vzgoji in izobraževa­nju. Ravnatelji vrtcev in šol nimajo še nobenih informacij o novem šolskem letu, niso pa se strinjali, da bi delali reklamo cepljenju ali celo imeli cepilna mesta v šolah, kot je bil tudi eden izmed predlogov. Svetovalna skupina se o usmeritvah v šolah še pogovarja, Sviz pa tako kot lani opozarja, da so počitnice najboljši čas za ukrepe, kot je ureditev prezračeva­nja.

Predsednik združenja osnovnošol­skih ravnatelje­v Gregor Pečan je dejal, da ravnatelji (spet) ne vedo ničesar: »Tako ali tako nas vedno postavijo pred dejstvo in se moramo potem sami ukvarjati s starši. Prav zdaj spet kroži neko pismo, da nas bodo obsodili na ne vem kakšnih procesih, ker dovoljujem­o maske, samotestir­anje, šolo na daljavo. Kot da smo to mi določili.«

Dr. Alojz Ihan je včeraj za Delo pomiril, da četrti val ne bi smel ogroziti pouka, in povedal, da je cepljenje otrok slepa ulica. Drugače je s cepljenjem odraslih. Predsednic­a Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj in predsednic­a društva ravnatelje­v srednjih šol Nives Počkar sta dejali, da o teh vprašanjih ravnatelji ne morejo razpravlja­ti, ker gre za stvar zdravstven­e stroke. Se pa srednje šole ne strinjajo z morebitno vzpostavit­vijo cepilnih centrov v svojih prostorih. Tako Bogatajeva kot Počkarjeva poudarjata, da si želijo, da bi se zaposleni lahko samotestir­ali doma. Neobvezno samotestir­anje v šolah sicer spet načrtujejo od 1. septembra. Do zdaj zanimanja skoraj ni bilo, šolam so razdelili 300.000 testov. Po podatkih ministrstv­a za izobraževa­nje se je konec maja za samotestir­anje odločilo 21,1 odstotka dijakov in 31 odstotkov učencev.

Vsi ravnatelji so si edini, da mora pouk potekati v šolah. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da dobivajo številne nasprotujo­če si pozive, kako naj ravnajo: »Prevladuje­jo pozivi, ki so skladni z uradnim stališčem Sviza glede prostovolj­nega cepljenja in testiranja doma. Sviz spet zahteva, da naj med počitnicam­i namestijo prezračeva­lne naprave, očiščevalc­e zraka, za kar so nekatere šole same poskrbele. Namesto tega dobivamo destruktiv­ne grožnje, da bo vse zaprto, če se ne bo dovolj ljudi cepilo. Kot da bo to koga prepričalo!«

• Kakšno bo novo šolsko leto, še ni znano.

• Sviz zahteva, da se zaposleni samotestir­ajo.

• Študenti morajo nazaj v predavalni­ce, predvsem zaradi psihosocia­lnih stisk.

Vprašanje fakultet

Ihan je v negotovost postavil le delo na fakultetah. Z Univerze v Ljubljani so odgovorili, da za zdaj kaže, da bo »predvsem na naših večjih članicah študijski proces potekal po hibridnem modelu, vendar je za zdaj še prezgodaj govoriti o tem«. Dodali so, da je predvsem zaradi preprečeva­nja psihosocia­lnih stisk »pomembno, da univerze ne bodo spet med prvimi, ki bodo morale zapreti svoja vrata«.

Psihologin­ja dr. Katja Košir z mariborske ilozofske fakultete upa, da bodo univerze poletje izkoristil­e za zagotavlja­nje pogojev, da se to ne bo ponovilo. Čeprav so se prilagodil­i delu na daljavo, so to bile zasilne rešitve: »Za polno razvijanje kompetenc, ki jih študenti potrebujej­o, da bodo dobri učitelji, psihologi, pedagogi, inženirji, zdravniki, izioterape­vti in še marsikaj, morajo po letu in pol študija za računalnik­i

Branimir Štrukelj končno v polnosti v predavalni­ce. Pogosto pozabljamo, da študij ni le opremljanj­e študentov z informacij­ami, ampak je izrazito formativna izkušnja; študenti so v obdobju izrazitega učenja o sebi, o drugih in tem, kaj pomeni biti dober strokovnja­k, in za to potrebujej­o podporno študijsko okolje s podpornimi vrstniškim­i odnosi ter odnosi z učitelji. Smiselno bi se mi zdelo, da je kombiniran­a izvedba še vedno možnost le za omejen delež izvedbe oziroma v izjemnih primerih ter za določene skupine udeležence­v, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da bi jo tako študenti kot učitelji izbirali zaradi večje udobnosti, ne zato ker je ugodnejša za doseganje študijskih izidov.«

Namesto da bi sprejeli ukrepe, grozijo, da bo vse zaprto, če se ne bo dovolj ljudi cepilo. Kot da bo to koga prepričalo!

 ?? Foto Blaž Samec ?? Srednje šole se ne strinjajo z morebitno vzpostavit­vijo cepilnih centrov v svojih prostorih.
Foto Blaž Samec Srednje šole se ne strinjajo z morebitno vzpostavit­vijo cepilnih centrov v svojih prostorih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia