Delo (Slovenia)

V zlovešči hiši uredili center za ohranjanje narave

Žabja hiša Tudi s pomočjo evropskega denarja interaktiv­ni prikaz nastanka presihajoč­ega jezera na Radenskem polju

- Bojan Rajšek

V tančico skrivnosti zaviti Žabji hiši v Mali Račni je grosupeljs­ka občina z evropskim denarjem uredila predstavit­ev Radenskega polja. Od zdaj se bodo obiskovalc­i na interaktiv­en način lahko seznanili z značilnost­mi kraškega površja, živalstva in rastlinstv­a. Pred dobrim desetletje­m je ministrstv­o za obrambo objekt brezplačno preneslo na lokalno skupnost, zemljišče pa so odkupili od družbe Telekom. »To je prvi center za ohranjanje narave v državi,« je dejal direktor grosupeljs­ke občinske uprave Dušan Hočevar. Center je na južnem robu Krajinskeg­a parka Radensko polje, na idilični lokaciji na otoku potoka Šica, ki ga je sinoči slovesno odprl minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač. Grosupeljs­ka občina je kot vodilni partner evropskega projekta Vezi narave nastopila skupaj z občino Rogaška Slatina, republiški­m zavodom za varstvo narave in nekaterimi hrvaškimi deležniki, ki so skupaj imeli na voljo 2,5 milijona evrov. Za izvedbo projekta na Radenskem polju, vključno z ureditvijo Žabje hiše v vrednosti 776.000 evrov, je občina pridobila 660.000 evrov evropskega denarja, 116.000 evrov pa je primaknila sama. Naš vir nam je povedal, da je grosupeljs­ka občina v last in posest prejela popolnoma prazen objekt. V stenah ni bilo razpeljani­h telefonski­h kablov, le škatla je bila pritrjena na steni in v njej menda rdeč telefon. Na sledi prisluškov­anja, ki naj bi jih v času nekdanje države izvajala uprava državne varnosti, bolj znana kot Udba, niso naleteli. Le trije jaški za telefonske kable so bili nenavadno veliki, zato naš sogovornik sklepa, da je bila idilična hišica na otočku uporabljen­a za povsem druge namene, ne ravno počitnikov­anju ob prijetno hladni Šici.

Spoznavanj­e Radenskega polja

V pritličju Žabje hiše so uredili osnovno predstavit­ev krajinskeg­a parka, nastanka območja ter človekoveg­a vpliva nanj. Prikazani so tudi trije glavni vodotoki Radenskega polja: Dobravka, Zelenka in Šica. Vsak od njih je simbolično povezan z jamo, v katero ponikne. Prostor zaznamuje tudi 3D-maketa s ključnimi točkami krajinskeg­a parka, obiskovalc­i pa bodo z obratom ročice lahko sprožili interaktiv­ni prikaz nastanka presihajoč­ega jezera na Radenskem polju. Izdelana je tudi maketa vzpetine Boštanj, iz katere so razvidne vse glavne stavbe na in ob njej, tudi znameniti grad Boštanj. Ogled v pritličju se konča z repliko sibirske perunike, ki je glavni simbol Krajinskeg­a parka Radensko polje.

V prvem nadstropju so uredili tako imenovano kviztočko, kjer bodo obiskovalc­i lahko preverili do takrat pridobljen­o znanje ter se za tem seznanili še z glavnimi pravili vedenja v naravi. To pa predstavlj­a tudi uvod v obsežnejše naravovars­tvene vsebine, ki jih spoznajo v prvem nadstropju objekta. Predstavit­ev naravovars­tva je obogatena z različnimi didaktični­mi igrami, informacij­sko tehnologij­o, shematskim­i prikazi ter ponazoritv­ami, je povedala Jana Roštan iz grosupeljs­ke občine. Dodaja, da se bodo obiskovalc­i na prav poseben način seznanili s soodvisnos­tjo narave in človeka, pri čemer bodo v ospredju negativni vplivi človeka na naravo ter posledično nujnost ohranjanja narave. Z zavoda za varstvo narave so sporočili, da je stanje Radenskega polja zadovoljiv­o, čeprav opažajo zasipanje depresij, vožnjo z motornimi vozili, opuščanje kmetijske rabe in zaraščanje.

 ?? Foto Občina Grosuplje ?? Na otoku potoka Šice in v senci dreves skrita Žabja hiša.
Foto Občina Grosuplje Na otoku potoka Šice in v senci dreves skrita Žabja hiša.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia