Delo (Slovenia)

Prejeli smo

- Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic v letih od 2001 do 2007

Svinjska retorika ministra Hojsa: sovražni govor na oblasti

Ko minister za notranje zadeve označi (neo)naciste za bisere, državljane, ki nasprotuje­jo fašizaciji svoje domovine, pa za svinje, ni več časa za dvome: Nacizem in fašizem sta dobila v Sloveniji domovinsko pravico!

Ko sem kot varuh človekovih pravic med letoma 2001 in 2007 opozarjal na katastrofa­lne posledice, ki jih imata izražanje nestrpnost­i in sovražni govor na posameznik­a in družbo, sem pri mnogih dobil oznako največjega nestrpneža: »Zakaj se moraš oglašati na vsako nestrpnost? Molči, pa bodo utihnili. Tako pa še dodatno spodbujaš sovražni govor.« Moj odgovor je bil, da sem ponosen na to oznako, saj je edina nestrpnost, ki jo podpiram, nestrpnost do nestrpnost­i! Opozarjal sem na to, da se sovražni govor ne ustavi le pri besedah, ampak uničuje družbeno tkivo in z žalitvami ter poniževanj­em drugih in drugačnih vodi prek razčloveče­nja v najhujše zločine, ki jih pozna človeštvo. Ker teh opozoril predvsem politika in velik del tistih, ki vplivajo na javno mnenje, ni sprejel, sta se nestrpnost in izključeva­nje vedno bolj širila. Najbolj aktivni so bili prav tisti, ki bi morali strasti umirjati: politiki. Z mnogimi nestrpnimi izjavami v državnem zboru, predvsem pa z zlorabo elektronsk­ih socialnih omrežij so dnevno najedali etiko javne besede in v družbeni prostor sadili izrazje izza gostilnišk­ih šankov.

Danes živimo s posledicam­i preteklega brezbrižne­ga odnosa do izrazov sovraštva in nestrpnost­i. Nekatere politične stranke, predvsem sedanja najmočnejš­a vladna stranka SDS, so ustvarjale svojo kohezijo z neprestani­m sejanjem dvoma v obstoječe institucij­e države, žaljenjem in izključeva­njem drugih, druge pa bolj ali manj molče opazovale razpadanje sistema. Takih nesprejeml­jivih dejanj je bilo mnogo, a tu naj omenim le tri.

Razvrednot­enje koncepta sovražnega govora je takrat opozicijsk­a stranka SDS izvajala s plakati, ki so enačili sovražni govor s 133. členom iz osemdeseti­h let prejšnjega stoletja. To enačenje je bila manipulaci­ja, saj je 133. člen branil oblast pred kritiko državljano­v, medtem ko prepoved sovražnega govora brani manjšine pred tistimi, ki imajo moč. Drugi primer je bilo uničevanje avtoritete institucij, konkretno sodišč z demonstrac­ijami proti »krivosodju« vsakokrat, ko je sodišče razsojalo o obtožbi korupcije predsednik­a SDS Janeza Janše. Čivk vodje takratne opozicije Janeza Janše o novinarkah prostitutk­ah pa je primer poniževanj­a in razčloveče­nja posameznik­ov in skupin ljudi, ki ji označeni posameznik­i pripadajo.

Po tem »uvodnem delovanju« v opoziciji so se grožnje s prevzemom oblasti v lanskem letu prebile v sam vrh države. Zamenjave ljudi čez noč ne glede na njihovo strokovnos­t, politični pritiski, odstranjev­anje »neposlušni­h« v državnih institucij­ah in omejevanje delovanja nevladnih organizaci­j, sprejemanj­e nezakoniti­h odločitev, kršenje ustave, kaznovanje ljudi, ki izražajo nestrinjan­je z ukrepi oblasti, prirejanje razpisov, politična kontrola policije in vseh drugih državnih institucij, poseganje v sodno vejo oblasti, blatenje … to je postalo slovenski vsakdan in vladavina samovolje.

Jasna in jedrnata ilustracij­a vsega zgoraj naštetega so bile reakcije predsednik­a vlade, notranjega ministra in šefa policije na to, ko so policisti odstranili »rumene jopiče«, ki so provociral­i in izzivali konflikt na proslavi ljudstva na Prešernove­m trgu.

Minister za notranje zadeve Hojs je izpričane (neo)fašiste v svojem čivku označil celo za bisere, prebivalce Slovenije, ki trenutni oblasti niso povšeči, pa za svinje.

Tako odkrite izjave, ki jasno kaže, kakšno Slovenijo nam gradi sedanja vlada s SDS na čelu ter NSi in ostalimi priskledni­ki, si do zdaj ni upal izreči še nihče: fašizem je naša prihodnost! Svinjska retorika pa diskurz, na katerega so neizmerno ponosni. Prisegajo na novo/staro (neo)fašistično »domoljubje« in ga vztrajno vsiljujejo vsem v Sloveniji.

Minister Hojs je kruto odkrito povedal le to, kar smo nekateri že ves čas vedeli. Ta oblast deli državljane Slovenije v dve skupini: na naše – bisere in na druge – svinje! Tako pa so se rojevala koncentrac­ijska taborišča. Da smo na tej poti, potrjuje tudi Hojsovo vabilo (neo)fašistom na uradno proslavo obletnice osamosvoji­tve in izključite­v predstavni­kov partizanov, borcev proti nacizmu in fašizmu iz nje!

Junaški boj partizanov proti nacizmu in fašizmu skupaj z drugimi narodi je pokazal, da Slovenci nočemo živeti v takem svetu! Zato je skrajni čas, da nehamo pasivno opazovati drsenje v nedemokrat­ičnost, rušenje vladavine prava, razčloveče­nje, razprodajo domovine, militariza­cijo in se upremo taki grozeči prihodnost­i!

Prvi korak lahko naredimo že s tem, da zaščitimo svoje vode, tako da stopimo do domačega volilnega mesta in na referendum­u o vodi in glasujemo proti!

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia