Delo (Slovenia)

Najuspešne­jše poslovno obdobje doslej

-

Skupina Gen-I je v prvih šestih mesecih ustvarila 37,8 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), s čimer je za 260 odstotkov presegla načrte. Ob 1,3 milijarde evrov prihodkov se je čisti dobiček Skupine Gen-I v prvem polletju povzpel na 30,6 milijona evrov, kar je 300 odstotkov več od načrtov. Ustvarjeni dobiček predstavlj­a skoraj 200-odstotno realizacij­o celotnega planiraneg­a izida do konca leta 2021. »Letošnje leto je najboljša potrditev pravilne usmeritve uprave v nadaljnji razvoj podjetja in zaposlenih ter smotrnosti vlaganj v zeleno in digitalno prihodnost,« je med drugim poudaril predsednik uprave Gen-I Robert Golob. M. F. K.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia