Delo (Slovenia)

Razpisi za turizem in gostinstvo

-

Poslanci so včeraj sprejeli interventn­i zakon za pomoč turizmu in gospodarst­vu. Ta prebivalce­m Slovenije prinaša bone za turizem, gostinstvo, kulturo in šport. Skupaj naj bi država izdala za 192 milijonov evrov bonov, s čimer bo vsak polnoleten prebivalec Slovenije prejel po sto evrov, mlajši od 18 let pa po 50 evrov. Prebivalci bi nove bone lahko prejeli sredi prihodnjeg­a tedna. Mogoče jih bo porabiti za nastanitev, storitve gostiln in turistični­h agencij, najem plovil, vozil in športne opreme, nakupe knjig, karte za žičnice, obisk kulturnih ustanov, itnesov, šport ...

Med drugimi ukrepi so še podaljšanj­e subvencion­iranja skrajšaneg­a delovnega časa, pomoč pri izplačilih regresa za prizadete panoge ter pomoč žičničarje­m, organizato­rjem dogodkov in ilmski industriji.

V turistični­h združenjih so bili kritični, ker je iz predloga zakona izpadel ukrep enkratne pomoči. »Na ministrstv­u še vedno menimo, da je ta ukrep potreben. Zato ga bomo pripravili, in sicer iz kohezijski­h sredstev, podobno kot smo to že storili. Za blažitev prejšnjih valov smo pripravili ukrepe iz kohezijski­h sredstev. Dva poziva sta bila v skupni vrednosti 40 milijonov evrov. Tudi za ta ukrep bo razpis, na katerem bodo na voljo sredstva za najbolj prizadete panoge,« je povedal državni sekretar na gospodarsk­em ministrstv­u Simon Zajc in naštel mestne hotele, turistične agencije, odvisne od tujih gostov, in industrijo srečanj. Zajc je še dodal, da bodo iz nove inančne perspektiv­e ter načrta za okrevanje in odpornost investiral­i v digitaliza­cijo podjetij in turistično infrastruk­turo: »S temi razpisi, ki se bodo začeli konec leta in potem naprej, želimo opolnomoči­ti tako gostinstvo kot turizem pa tudi preostalo gospodarst­vo.« Nejc Gole

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia