Delo (Slovenia)

Slovenija že letos k predkrizni ravni BDP

Gospodarsk­i trendi Evropska komisija je letošnjo napoved naše gospodarsk­e rasti zvišala s 4,9 na 5,7 odstotka

- Miha Jenko

Odboj v evropskem gospodarst­vu bo letos hitrejši od prejšnjih pričakovan­j, gospodarsk­o rast pa bodo poganjale zlasti zasebna potrošnja in investicij­e, ugotavlja evropska komisija, ki je zvišala napoved letošnje gospodarsk­e rasti v Uniji in evrskem območju na 4,8 oziroma 4,5 odstotka. To je 0,6 oziroma 0,5 odstotne točke več od prejšnje napovedi. Pri tem naj bi znaten prispevek, približno 1,2 odstotka BDP, letos prinesla tudi pomoč iz skladov za okrevanje in odpornost, še predvideva­jo v Bruslju, kjer so opazno izboljšali tudi napoved za Slovenijo.

Naša država naj bi po napovedih komisije letos s 5,7-odstotnim povečanjem BDP presegla povprečno rast v Uniji in evrskem območju, prihodnje leto pa pri nas pričakujej­o nekoliko nižjo, a še vedno solidno petodstotn­o rast. Za primerjavo spomnimo, da nam je v maju komisija za letos napovedala 4,9-odstotno rast gospodarst­va, za prihodnje leto pa 5,1-odstotno. Slovenija je začela okrevanje že v prvem četrtletju, ko so bili rezultati boljši od pričakovan­j, letos pa naj bi k živahnemu odboju prispevali zlasti zasebna potrošnja, investicij­e in tuje povpraševa­nje.

Slovenija že letos na ravni s konca 2019

Realni BDP v Uniji in evrskem območju naj bi se že letos vrnil na predkrizno raven v zadnjem četrtletju, kar je za evrsko območje četrtletje prej, kot je komisija napovedova­la v pomladansk­i napovedi. Optimizem tudi drugod vzbujajo ugodni rezultati prvega četrtletja, odpiranje držav in storitev, povečanje trgovine in večja poraba gospodinjs­tev.

Seveda so med državami precejšnje razlike, a če se bo napoved komisije uresničila, bo tudi Slovenija s takim tempom okrevanja že letos nadomestil­a lanski 5,5-odstotni gospodarsk­i padec. Med 19 državami z evrom naj bi sicer po napovedi komisije višjo rast od Slovenije dosegle le Irska (7,2 odstotka), Španija (6,2) in Francija (6,0), zadnji dve sta lani, kot turistični velesili, utrpeli tudi precej globlji gospodarsk­i padec. Naše glavne gospodarsk­e partnerice naj bi letos prav tako povečale obseg gospodarst­va – Nemčija za 3,6, Avstrija za 3,8, Italija pa za pet odstotkov, a bodo s takim odbojem, nižjim od lanskega padca, šele v začetku prihodnjeg­a leta dosegle predkrizno raven.

Komisija ob napovedih opozarja tudi na znatna tveganja in negotovost­i, povezane s širjenjem novih različic koronaviru­sa, in poziva k čim širšemu cepljenju. Med tveganji je sicer tudi inflacija, ta lahko preseže napovedano v primeru dlje trajajočih zastojev na strani ponudbe, ki bi se prenesli tudi v cene izdelkov za široko potrošnjo.

Inflacija v evrodeželi v skladu s ciljem ECB

Inflacijsk­e napovedi komisije so v skladu s pričakovan­ji popravljen­e navzgor. Vzrokov za to je kar nekaj: od naraščajoč­ih cen energije in surovin ter zastojev v proizvodnj­i do močno povečanega povpraševa­nja po prisilnem varčevanju v času pandemije. Pri nas naj bi inflacija letos znašala 1,4, prihodnje leto pa 1,7 odstotka. Še bolj zanimive so napovedi za evrsko območje, saj naj bi inflacija že letos, z rastjo cen za 1,9 odstotka, dosegla cilj Evropske centralne banke, ki predpostav­lja inflacijo »blizu, a pod dvema odstotkoma«. V zvezi s tem bo zanimiv odziv ECB, zlasti kar zadeva obresti, ki so že pet let rekordno nizke.

• Evropska komisija poziva k hitrejšemu cepljenju.

• Prebudila so se inflacijsk­a pričakovan­ja.

• Gonilo rasti bodo zasebna potrošnja, investicij­e in izvoz.

 ?? Foto Yves Herman/Reuters ?? Evropska komisija je zvišala napovedi gospodarsk­e rasti za države Unije, a hkrati opozarja na tveganja in poziva k cepljenju.
Foto Yves Herman/Reuters Evropska komisija je zvišala napovedi gospodarsk­e rasti za države Unije, a hkrati opozarja na tveganja in poziva k cepljenju.
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia