Delo (Slovenia)

S skupinsko odškodnins­ko tožbo zoper Daimler

- Gospodarsk­a redakcija in STA

Zveza nemških potrošnišk­ih organizaci­j VZBV je v imenu lastnikov avtomobilo­v Mercedes-Benz vložila skupinsko tožbo zoper nemškega lastnika te avtomobils­ke znamke Daimler. Tožniki Daimlerju očitajo namerno manipulira­nje z izpusti njihovih vozil, zato od njega zahtevajo odškodnino.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia