Delo (Slovenia)

Dobiček SID banke v rezerve

-

Skupščina SID banke je včeraj odločila, da se 4,03 milijona evrov lanskega bilančnega dobička razporedi v druge rezerve iz dobička, upravi in nadzornemu svetu banke pa je za delo v lanskem letu podelila razrešnico, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljene­ga na spletni strani Ajpesa.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia