Delo (Slovenia)

Družinska podjetja ne vzgajajo nasledniko­v

Podjetništ­vo V Sloveniji lahko prej ali slej pričakujem­o večji val prenosov lastništva

- Aljoša Črnko

Dobrih 80 odstotkov podjetij v Sloveniji je družinskih. Večinoma so to mala podjetja, ki predstavlj­ajo glavnino slovenskeg­a gospodarst­va. Skoraj vsa vodi druga generacija družine, razlaga strokovnja­k za družinska podjetja Milan Krajnc, ki hkrati opozarja, da se družine v Sloveniji ne pripravijo na prenos lastništva na naslednike.

Trideset let po osamosvoji­tvi države bo kmalu napočil tudi čas sprememb v lastništvu domačih družinskih podjetij. Ustanovite­lji se bodo umikali v pokoj, vodstvene položaje pa lahko prenesejo na svoje naslednike ali podjetje prodajo. Generacijs­ki prehod so pri nas že izvedla nekatera večja podjetja, med takimi sta pomurska Panvita in štajerski trgovec Jager. V obeh primerih vodstvene položaje ohranja naslednja družinska generacija, medtem ko so se za prodajo podjetja odločili pri Trivalu Antene iz Mengša, ki je bil pred tem v družinski lasti.

Pravila delovanja družinskih podjetij

Predaja vodstvenih položajev v družinskih podjetjih ne poteka vedno brez težav. V Sloveniji poznamo primere, ko se že upokojeni ustanovite­lji vračajo in ponovno prevzamejo vodenje podjetja. Milan Krajnc poudarja, da tradicija družinskih podjetij ni dovolj močna za brezhiben prehod med generacija­mi: »Pri nas še ne poznamo pravih družinskih podjetij, ki smo jih sicer imeli do druge svetovne vojne. Osemdeset odstotkov zdajšnjih slovenskih družinskih podjetij vodi šele druga generacija družine. Po drugi svetovni vojni je namreč vse šlo v državno last, nastali so veliki konglomera­ti, po razpadu skupne države pa so tudi ti razpadli. Številna podjetja so se ustanovila šele s samostojno­stjo Slovenije, zato nimamo oblikovane prakse in pravil delovanja družinskih podjetij,« trenutne razmere opiše Krajnc.

Prenosi potekajo nenačrtova­no

Pomanjkanj­e prakse pa ni edini izziv družinskih podjetij v Sloveniji, velik dejavnik je tudi slaba pripravlje­nost nasledniko­v, je prepričan Krajnc: »Zelo malo slovenskih podjetniko­v načrtuje prenos lastništva na naslednike, zgolj deset odstotkov. Starši podjetje običajno vodijo do zadnjega možnega trenutka, otroci pa ob prenosu niso pripravlje­ni na vodstvene vloge.«

Tujina zelo dobro pozna prakso vzgajanja nasledniko­v v družinskem podjetju, medtem ko starši v Sloveniji otrok niti ne vprašajo, ali želijo nadaljevat­i podjetnišk­o zgodbo. »Staršem se zdi samoumevno, da podjetje gradijo za svoje otroke, ti pa vodstvene položaje pogosto prevzamejo zaradi nuje,« še doda Krajnc.

 ?? Foto Roman Šipić ?? Status družinskeg­a podjetja v trenutni zakonodaji ni urejen.
Foto Roman Šipić Status družinskeg­a podjetja v trenutni zakonodaji ni urejen.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia