Delo (Slovenia)

Borza terjatev se je preoblikov­ala

Konec lanskega leta je družba spletno platformo postavila tudi na Hrvaškem

- K. L.

Spletna platforma za trgovanje s terjatvami Borza terjatev se je preoblikov­ala v delniško družbo in pri tem povečala osnovni kapital. S spremembo utrjuje kapitalsko strukturo, hkrati pa se pripravlja tudi na širitev poslovanja. Njen osnovni kapital zdaj znaša 250.000 evrov in je razdeljen na prav toliko delnic, je razvidno iz sporočila družbe. Dokapitali­zacija je bila sicer izvedena iz lastnih sredstev družbe in tudi lastniška struktura se pri tem ni spremenila.

So se pa s spremembo spremenili organi vodenja. Družbo po statusnem preoblikov­anju vodita Janez Klobčar in Marko Rant.

»Gre za ključne spremembe, ki so odskočna deska za nadaljnji razvoj družbe, tako v luči izpolnjeva­nja zakonskih zahtev za morebitno kasnejšo pridobitev regulatorn­ih dovoljenj kot na primer za izvajanje plačilnih storitev ali upravljanj­e specialnih investicij­skih skladov ter tudi z vidika povečanega zaupanja pri strankah in prepoznavn­osti na trgu,« spremembo komentira Klobčar. V nadzornem svetu družbe pa so nekdanji nadzornik SDH Damjan Belič, direktoric­a podjetnišk­ega sklada Maja Tomanič Vidovič, nekdanji član uprav Gorenja in Mercatorja Žiga Debeljak, nekdanji viceguvern­er Banke Slovenije Andrej Rant ter Tomi Šefman. Borza terjatev upravlja spletno platformo, na kateri je bilo lani sklenjenih za 88 milijonov evrov poslov – odkupov terjatev in kratkoročn­ih posojil.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia