Delo (Slovenia)

Nemčija z velikim padcem industrijs­ke proizvodnj­e

Število zaposlenih s skrajšanim delovnikom junija krepko upadlo

-

Nemčija je maja doživela nepričakov­an padec industrijs­ke proizvodnj­e. Ta je na mesečni ravni nazadovala za 0,3 odstotka, medtem ko so analitiki pričakoval­i 0,5-odstotno rast. Prav tako se je za 0,3 odstotka zmanjšala aprila, je objavil nemški statističn­i urad Destatis.

Na letni ravni se je rast industrijs­ke proizvodnj­e po podatkih statistiko­v, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA, v največjem gospodarst­vu v območju evra upočasnila na 17,3 odstotka. V mesecu pred tem je bila medletna rast 27,6-odstotna.

Po sektorjih se je proizvodnj­a potrošnišk­ih dobrin maja glede na april povečala za 4,1 odstotka, proizvodnj­a dobrin za vmesno porabo pa za 0,6 odstotka. Proizvodnj­a proizvodov za investicij­e je medtem nazadovala za 3,4 odstotka.

Zunaj industrije je šla proizvodnj­a električne energije navzdol za 2,1 odstotka, gradbeništ­vo pa se je za 1,3 odstotka okrepilo.

Krajšega delovnega časa vse manj

V Nemčiji je število zaposlenih s skrajšanim delovnikom junija krepko upadlo, in sicer z 2,3 milijona na 1,5 milijona, kar je najmanj po februarju, so sporočili z münchenske­ga inštituta Ifo. Število zaposlenih s skrajšanim delovnikom se je predvsem zmanjšalo v panogah, ki so bile deležne sproščanja ukrepov za zajezitev pandemije covida-19. V gostinstvu je bilo junija na skrajšanem delovniku 331.000 zaposlenih, potem ko jih je bilo maja še 520.000. Junijska številka še vedno predstavlj­a 31,1 odstotka vse delovne sile v tej panogi. V trgovini na drobno je število zaposlenih s skrajšanim delovnikom upadlo z 226.000 na 104.000 ali na 4,2 odstotka vseh zaposlenih v tej dejavnosti.

 ??  ?? Proizvodnj­a proizvodov za investicij­e je nazadovala za 3,4 odstotka.
Proizvodnj­a proizvodov za investicij­e je nazadovala za 3,4 odstotka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia