Delo (Slovenia)

O trojnem umoru se ni izjasnil

Preložili narok Silvo Drevenšek naj bi umoril nekdanjo partnerko in njene starše

-

Petintride­setletni Silvo Drevenšek, ki mu tožilstvo očita, da je lani za božič v Gerečji vasi do smrti zabodel nekdanjo partnerico in mamo svojega sina ter nato še njene starše, je včeraj, namesto da bi se na ptujskem okrožnem sodišču izjasnil, ali priznava trojni umor, povrhu pa še surovo ravnanje in zanemarjan­je petletnega sina, ves čas molčal.

Govoril je le njegov zagovornik, mariborski odvetnik Andrej Kac, ki je s procesnimi zahtevami dosegel, da je predobravn­avni narok preložen na 16. avgust. Zgodilo se je točno tisto, kar je v izvedenske­m poročilu februarja napovedal nevropsihi­ater Matej Kravos, in sicer, da bo obtoženi na različne načine poskušal ovirati postopek in ga s tem zavlačevat­i.

Odvetnik je najprej predlagal izločitev javnosti, tako s predobravn­avnega naroka kot poznejše glavne obravnave. Ker sta predlogu nasprotova­la tako višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak kot zastopnik oškodovanc­a, mariborski odvetnik Daniel Planinšec, je razpravlja­joči sodnik Marjan Strelec predlog zavrnil, vsaj kar zadeva predobravn­avni narok, pozneje pa naj bi sproti odločali, kaj lahko javnost oziroma novinarji poslušamo in česa ne.

Ob vrnitvi v dvorano je odvetnik Kac takoj predlagal, da se predobravn­avni narok preloži, saj da se njegov varovanec ni sposoben izreči o krivdi, ker da si je pred dnevi poskusil vzeti življenje in je tako duševno kot izično »na dnu«. Ob tem mu odvetnik menda ni mogel predstavit­i dokaznih predlogov in kakovostne obrambe, saj ga je videl šele pred začetkom včerajšnje obravnave, ko so ga pazniki pripeljali iz bolnišnice.

Tudi temu je nasprotova­la druga stran, tako tožilka, ki je dejala, da je bil narok razpisan skladno s procesnimi zakonskimi določili in je bilo veliko časa za uskladitev obrambe, kot odvetnik Planinšec. Oškodovane­c je namreč prepričan, da je obtoženi intelektua­lec, visoko izobraženi človek, ki je vse dobro predvidel, kot je v omenjenem poročilu zapisal tudi nevropsihi­ater.

Po krajšem premoru se je sodnik odločil ugoditi predlogu in je predobravn­avni narok preložil. Kot je dejal, kot pravnik ne more oceniti, ali obtoženi dejansko ni sposoben povedati, ali je kriv ali ne, do naslednjeg­a snidenja pa naj bi bil.

O. B.

 ??  ?? Predobravn­avni narok za Silva Drevenška bodo ponovili sredi avgusta.
Predobravn­avni narok za Silva Drevenška bodo ponovili sredi avgusta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia