Delo (Slovenia)

Smrt 85-letnice ima na vesti vnukinja

Družinska tragedija Za 31-letnico predlog za izrek varnostneg­a ukrepa

-

Družinska tragedija, ki se je zgodila v začetku aprila v Bertokih, ko naj bi vnukinja usmrtila 85-letno babico na njenem domu, je dobila epilog. Tožilstvo je za obdolženo 31-letnico vložilo predlog za izrek varnostneg­a ukrepa.

O tem, v kateri fazi je trenutno postopek glede enega od letošnjih najhujših zločinov na Slovenskem, smo se pozanimali najprej na koprskem tožilstvu, a kaže, da si pravico javnosti do obveščenos­ti o ključnih odločitvah pristojnih organov v primerih (najhujših) kaznivih dejanj vodja tožilstva Barbara Milič Rožman predstavlj­a po svoje. Na naše vprašanje, »ali je v tej zadevi po opravljeni preiskavi pristojni tožilec že sprejel odločitev, in če da, kakšno«, nam je odgovor odrekla, češ da bi to bilo »razkritje varovanih osebnih podatkov glede na že javno dostopne objave v medijih, ki omogočajo prepoznavo vpletenih v zvezi s to zadevo«. Veliko bolj jasen odgovor nam je ponudila predsednic­a koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer, in sicer, da je »državni tožilec v zvezi s kaznivim dejanjem uboja v Bertokih vložil predlog za izrek varnostneg­a ukrepa po členu 70.a KZ-1. Za tak predlog je predpisan ugovorni postopek, enako kot ob vložitvi obtožbe.«

To pomeni, da žrtvina vnukinja, 31-letna Maja T., za zločin kazensko ni odgovorna. V sodni preiskavi postavljen­i psihiater naj bi namreč ugotovil, da zaradi duševnega bolezenske­ga stanja svojega ravnanja ni mogla obvladati, torej je bila neprištevn­a. Tožilci so zato zoper obdolženko namesto obtožbe za uboj (predpisana je kazen od pet do 15 let zapora) vložili predlog za izrek obveznega psihiatrič­nega zdravljenj­a; na mariborski enoti za forenzično psihiatrij­o ga bodo smeli izvajati največ pet let. B. C.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia