Delo (Slovenia)

Laboratori­j za raziskovan­je možganov

-

Znanstveno-raziskoval­no središče (ZRS) Koper danes odpira nov laboratori­j, SloMoBIL: Slovenian Mobile Brain/Body Imaging Laboratory. Opremljen bo z najnovejšo tehnologij­o za raziskovan­je živčno-mišične učinkovito­sti, ki bo pomembno pripomogla pri raziskavah razumevanj­a naših možganov med gibanjem. Kot pojasnjuje­jo, je ustanovite­v laboratori­ja SloMoBIL eden glavnih mejnikov mednarodne­ga projekta TwinBrain, v skupni vrednosti milijon evrov, ki na ZRS Koper poteka med letoma 2020 in 2023. »V vsakodnevn­em življenju počnemo veliko stvari avtomatičn­o. In čeprav se zdi, da velikokrat reagiramo brez najmanjšeg­a miselnega napora, se v naših možganih odvije ogromno kompleksni­h procesov. Novi laboratori­j bo v prakso prenesel dosedanja dognanja v nevroznano­sti gibanja ter nam omogočil, da še natančneje raziščemo procese, ki potekajo v naših možganih in na daljši rok pripomorem­o k preprečeva­nju ali celo omilitvi nekaterih patoloških stanj, kot sta alzheimerj­eva in parkinsono­va bolezen,« je pojasnil snovalec projekta dr. Uroš Marušič.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia