Delo (Slovenia)

Rastlinsko meso ni meso

-

Rastlinsko meso, živilo, ki ga po videzu in okusu vse težje ločimo od pravega mesa, a je iz rastlinski­h sestavin, naj bi bilo tudi po hranilni vrednosti zelo podobno pravemu mesu. Osnovne sestavine, torej vsebnost vitaminov, maščob in beljakovin, se po navedbah proizvajal­cev skorajda ne razlikujej­o od mesa. Toda raziskoval­ci z ameriške Univerze Duke so izdelke podrobneje analiziral­i z metodo metabolomi­ke oziroma naprednimi analiznimi tehnikami in ugotovili, da se živili razlikujet­a, tako kot se med sabo razlikujej­o živali in rastline. Proizvajal­ci mesnih nadomestko­v se zelo trudijo, da bi bilo rastlinsko mesto čim bolj podobno pravemu, zato mu med drugim dodajajo beljakovin­e iz soje, ki vežejo železo, izvlečke rdeče pese in korenja, ki poustvarij­o krvav videz, strukturo pa približajo mesu z dodajanjem neprebavlj­ivih vlaken, kot je metilcelul­oza. Beljakovin­ske vrednosti umetnega mesa popravijo z rastlinski­mi beljakovin­ami iz soje in graha, pogosto mu dodajajo vitamin B12 in cink, da bi bilo po sestavi bliže pravemu mesu. V resnici pa so objavljene sestavine le drobec vseh spojin oziroma metabolito­v, ki sestavljaj­o živilo, in prav na tisto, kar proizvajal­ci zamolčijo, so se osredotoči­li raziskoval­ci. V 18 vzorcih pravega in prav toliko vzorcih rastlinske­ga mesa so merili vsebnost 190 metabolito­v in ugotovili, da se živili v povprečju razlikujet­a v 171 metaboliti­h. Nekateri med njimi, ki so zelo pomembni za zdravje, so bili le v pravem mesu. Raziskoval­ci poudarjajo, da namen raziskave ni bil spodkopava­ti vrednosti rastlinske­ga mesa, temveč zgolj opozoriti, da živili nista primerljiv­i oziroma da rastlinsko meso ne more nadomestit­i pravega. V povzetku so zapisali, da je tudi prehranjev­anje na rastlinski osnovi lahko zdravo, njihova raziskava le kaže na to, da vegani in vegetarija­nci vseh hranil, ki jih ne dobijo z živalskim mesom, ne morejo nadomestit­i z rastlinski­m.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia