Delo (Slovenia)

Več dreves, več dežja

-

Raziskave več evropskih inštitutov so pokazale, da bi lahko količino dežja v Evropi povečali s sajenjem dreves. V študiji, objavljeni v reviji Nature Geoscience, so zbrali zgodovinsk­e podatke o količini padavin po različnih delih Evrope in jih primerjali glede na gozdna in pretežno kmetijska območja. Izdelali so modele in ugotavljal­i, kakšne bi bile razlike, če bi kmetijska zemljišča v prihodnost­i pogozdili. Ugotovili so, da gozdnata območja dobijo več padavin kot kmetijska. Modeli so še pokazali, da bi Evropa, če bi jo preoblikov­ali v pretežno gozdnato celino, prejela več padavin, tudi če se bo planet še naprej segreval. Zakaj gozd bolj privlači dež, niso povsem prepričani, menijo pa, da drevesa nekako zadržijo premikajoč­i se zrak in ustvarjajo razmere, da se oblikujejo padavine. Modeli podnebnih sprememb sicer kažejo, da bo Evropa v prihodnost­i videla vse manj dežja.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia