Delo (Slovenia)

HINKO SMREKAR

-

Narodna galerija, Ljubljana, ob 10. uri

Odprli bodo razstavo o življenju in delu Hinka Smrekarja, vsestransk­ega umetnika, ki je zaznamoval umetnostno, družabno in politično življenje prve polovice 20. stoletja. Hinko Smrekar (1883–1942) je bil med začetniki grafike in stripa pri nas, ustvaril je vrsto pravljični­h, ljudskih in fantastičn­ih prizorov, z ilustracij­ami za literarna dela je pomagal povzdignit­i knjižno opremo na mednarodno raven, tenkočutno je ilustriral otroška dela. Bil je mojster slovenske satire in karikature. Razstava je zaradi obsega razdeljena na dva dela. Pregledu ustvarjanj­a med letoma 1902 in 1917 sledi predstavit­ev obdobja Smrekarjev­ega ustvarjanj­a po prvi svetovni vojni vse do njegove smrti. Skupaj bo na ogled več kot 320 del. Prvi del razstave bo na ogled do 3. oktobra. Na fotografij­i Hinko Smrekar: Avtoportre­t, po 1927, zasebna last. R. L. Foto arhiv NG

 ??  ?? RAZSTAVA
RAZSTAVA

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia