Delo (Slovenia)

Pred dilemo obveznega cepljenja

- Suzana Kos o doseganju čim večje precepljen­osti

Da nastavimo ramo in se cepimo, je predvsem pokazatelj razuma, nesebičnos­ti in odgovornos­ti.

Predsednic­a zdravniške zbornice in vodja posvetoval­ne skupine za cepljenje na NIJZ Bojana Beović ocenjuje, da bi stroka morala zagovarjat­i obvezno cepljenje oziroma kakršenkol­i ekvivalent za to, da bi se cepilo čim več ljudi. V Italiji obveznost za določene poklicne profile že velja od aprila. Tudi za osebje, ki dela v zdravstvu, zato je verjetno precepljen­a večina tamkajšnji­h zdravstven­ih delavcev. Je pa tudi res, da so v Italiji »zaradi bitke za demokracij­o« že vložene tožbe tistih, ki so službo zaradi zavračanja cepljenja izgubili.

Vsi smo zaradi koronaviru­sa že precej utrujeni. Tudi tisti, ki smo se že cepili, ker pač nismo podporniki različnih teorij zarot, ki krožijo na to temo. Ker zaupamo stroki. Ker cepljenje za nas ni izražanje političneg­a stališča. Da nastavimo ramo, je predvsem pokazatelj razuma, nesebičnos­ti in odgovornos­ti.

Odgovorno ravnanje pred grozečim četrtim valom epidemije je pričakovat­i tudi od politike, ki bi morala odločno stopiti skupaj in prebivalst­vo pozvati k cepljenju, vladajoča garnitura naj pri tem neha groziti in strašiti, opozicija pa naj premaga odpor do vlade Janeza Janše, ki je po njenem mnenju glavni krivec za slabo spopadanje z epidemijo in posledično izgubljeno zaupanje državljano­v. Očitki, da je vlada z nekonsiste­ntno in nejasno komunikaci­jo pravzaprav škodovala in ne spodbujala prebivalst­va k cepljenju, trenutno niso produktivn­i. Zanje bo čas v predvoliln­i kampanji, ki se nezadržno bliža.

Za večjo precepljen­ost je treba doseči enotnost izpred tridesetih let, v cepilni kampanji pa povezati stroko, politiko, intelektua­lce, nevladne organizaci­je, javnomnenj­ske strokovnja­ke, psihologe, podjetnike, gasilce, verske organizaci­je, leve in desne medije ... Potrebujem­o namreč družbenopo­litični konsenz za doseganje cilja, ki je – živeti normalno oziroma tako, kot smo pred covidom-19. Že brez njega je namreč težav, poleg pomanjkanj­a in podražitev določenih surovin in hrane, na obzorju več kot dovolj.

»Normalne« prihodnje mesece zagotavlja le cepljenje. Stroka naj pretehta, ali se je treba po zgledu ureditve obveznega cepljenja otrok odločiti tudi za obvezno cepljenje najbolj ogroženih odraslih in cepljenje v določenih poklicih. Politika pa naj to stališče skupaj podpre.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia