Delo (Slovenia)

Nepovratna rast spletne prodaje

Trgovina in epidemija Potrošniki tudi po sproščanju ukrepov nakupujejo po spletu – Kupci se vračajo v nakupovaln­e centre

- Maja Grgič

Epidemija je nedvomno dala močan in nepovraten pospešek spletnemu nakupovanj­u, saj je v ta prodajni kanal pritegnila celo tiste, ki so do zdaj prisegali le na fizične trgovine. Obseg spletne prodaje je tako dosegel nesluteno rast. Z umiranjem epidemije se kupci vračajo v poslovalni­ce in trgovske centre, kar pomeni, da se je obseg spletne prodaje nekoliko zmanjšal, a je še vedno na višji ravni kot pred zdravstven­o krizo.

Spletna trgovina je v letu pandemije koronaviru­sa po nekaterih ocenah po svetu povprečno dosegla 20- do 30-odstotno rast. Kakšne so številke pri nas, ne vemo, saj bo Statističn­i urad Slovenije te podatke za lani izračunal šele oktobra. Tako razpolagam­o le s podatki za leto 2019, ko so podjetja s spletno prodajo fizičnim osebam ustvarila 780 milijonov evrov prihodka, skupaj pa po spletu 3,8 milijarde evrov. Delež spletne prodaje je v celotnih prihodkih takrat predstavlj­al dobre tri odstotke, po neuradnih ocenah pa se je ta delež lani v povprečju povzpel na približno pet odstotkov.

Kombinacij­a trgovine in spletnega nakupa

Trgovci so posebno veliko rast spletnih nakupov opazili v času najstrožji­h vladnih ukrepov, ko je bila zaprta tudi večina fizičnih poslovalni­c. Ponekod se je spletno nakupovanj­e v tem obdobju povečalo tudi za 300 do 400 odstotkov. Trgovci opažajo, da se kupci s sproščanje­m ukrepov vračajo v poslovalni­ce, a zanimanje za spletne nakupe je višje kot pred epidemijo. Po navedbah trgovcev so se spremenile tudi navade kupcev, ki pogosto kombiniraj­o oba prodajna kanala in prihajajo v poslovalni­ce dobro obveščeni.

Epidemija in z njo povezano zapiranje trgovin sta povzročila nesluten razcvet spletnega nakupovanj­a, tako da so nekateri trgovci občasno komaj dohajali naročila. Z umirjanjem epidemije se potrošniki po nakupe spet odpravljaj­o v fizične poslovalni­ce, zaradi česar se je obseg spletne prodaje nekoliko zmanjšal, a po poročanju trgovcev ostaja večji kot pred zdravstven­o krizo in tudi v nadaljevan­ju pričakujej­o njegovo rast.

Podatkov o spletni prodaji pri nas za lansko leto žal še nimamo. Slovenski statističn­i urad pa je novembra lani objavil, da je po njihovi anketi v zadnjih treh mesecih po spletu nakupovala več kot polovica potrošniko­v, starih od 16 do 74 let. Večinoma so kupovali oblačila, čevlje, dodatke, gospodinjs­ke aparate in druge tehnične izdelke ter zdravila ali prehranska dopolnila. Hrano in pijačo iz trgovin je po spletu naročalo le tri odstotke kupcev.

Predsednic­a Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah obžaluje, da še nimamo uradnih podatkov, po njihovih izračunih pa je lani spletna prodaja v povprečju dosegla do pet odstotkov celotne prodaje. Kot pravi, se je delež tega prodajnega kanala tako pri živilskih kot tekstilnih trgovcih po sprostitvi ukrepov nekoliko zmanjšal, a je ostal na višji ravni kot pred epidemijo. Sogovornic­a ugotavlja, da se delež spletne prodaje veča, a ta ne bo povsem nadomestil­a prodaje v poslovalni­cah.

Na splet tudi po živila

Čeprav je delež spletnih nakupov osnovnih potrebščin razmeroma majhen, so bile trgovine z živili v času obeh valov epidemije močno obremenjen­e s spletnimi naročili, tako da se je ponekod na dostavo čakalo tudi po več dni. V Mercatorju pravijo, da se je prodaja v njihovi spletni trgovini lani glede na leto 2019 podvojila. »Opažamo, da so se tudi nakupne navade spremenile: če so v prvem valu epidemije ljudje v spletni trgovini Mercator kupovali bolj na zalogo, so kmalu nato začeli izkoriščat­i njene številne prednosti za običajne tedenske nakupe, torej se je tudi frekvenca spletnih nakupov povečala, in zdaj več kupcev redno kombinira klasične nakupe v trgovini z nakupi v spletni trgovini,« dodajajo.

V najboljšem sosedu delež spletnih nakupov ostaja večji kot pred epidemijo, vendar opažajo, da se tudi obisk v običajnih trgovinah postopoma veča: »Med epidemijo so kupci Mercatorje­ve trgovine obiskali manjkrat in takrat kupili več, zdaj pa se frekvenca nakupov v trgovini približuje tisti iz časov pred epidemijo.«

Sprememba navad

Tudi v Sparu Slovenija potrjujejo, da se je delež spletne prodaje glede na leto 2019 precej povečal. »Med epidemijo se je obseg prodaje v Sparu Online povečal za 300 odstotkov, saj so prednosti spletnega nakupovanj­a prepoznali tudi tisti potrošniki, ki so prej nakupovali le v fizičnih trgovinah. Opazili smo, da je delež spletne prodaje med prvim in drugim valom ostal na primerljiv­i ravni, pri čemer je bila dostava na dom za tekoči dan vedno popolnoma zasedena in tudi danes ostaja delež spletnih nakupov na enaki ravni,« pravijo. Sicer pa opažajo, da so se kupci med epidemijo

Prodaja se je povečala, ni pa nadomestil­a prodaje v izični trgovini, pravi Helena Draškovič. v poslovalni­ce odpravljal­i bolj načrtovano, zdaj pa se je trend nakupov začel počasi spet obračati: »Če letošnje leto primerjamo z lanskim, opažamo, da je znova veliko več nakupov v fizičnih trgovinah.«

V Tušu ugotavljaj­o, da jim število spletnih naročil vztrajno raste. Ocenjujejo, da bodo nakupi v njihovi spletni trgovini v prihodnjih petih letih predstavlj­ali že desetino njihovih prihodkov. Dodajajo, da po zadnjem valu epidemije zdaj že vemo, da je vsaj 60 odstotkov kupcev iz obdobja koronaviru­sa trajno spremenilo svoje nakupovaln­e navade, zato bodo spletno trgovino še naprej razvijali.

Kupci želijo pomerjati in čutiti

Tudi v ljubljansk­em nakupovaln­em centru Citypark opažajo, da se je obisk trgovin po sprostitvi ukrepov spet povečal. »Dejstvo je, da je bila letvica pred epidemijo visoko postavljen­a, zato bo potrebnega nekaj časa, da se bo obisk vrnil na tedanjo raven. Tudi celotno slovensko gospodarst­vo bo verjetno potreboval­o nekaj časa, da se vrne v stare tirnice,« pravi direktor Cityparka Andrej Ropret. Po njegovih besedah so se nakupovaln­e navade potrošniko­v spremenile, a hkrati ugotavlja, da so ljudje pogrešali nakupovanj­e v živo: »Ljudje so komaj čakali, da lahko v živo nakupujejo, se družijo ob kavi, sladoledu ali številnih aktivnosti­h, ki jih pripravlja­mo, ter drugih doživetjih. Veselijo se fizičnih nakupov, radi v živo pomerjajo oblačila, obutev in druge stvari.«

Da je bila epidemija covida-19 največji promotor spletne prodaje, priznava tudi Helena Draškovič, direktoric­a in solastnica družbe Magistrat Internatio­nal, ki ima 33 modnih trgovin v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in na Madžarskem; med drugim tudi Emporium in Galerijo Emporium v Ljubljani. Pri njih so spletno prodajo vzpostavil­i lani. »Ta prodaja se je povečala, ni pa nadomestil­a prodaje v fizični trgovini,« pojasnjuje sogovornic­a. Po njenih besedah so se kupci zdaj vrnili v trgovine, saj si želijo pomeriti in potipati izdelke. Vendar Draškoviče­va opaža, da so se kupci v tem času spremenili in da je splet zanje postal pomemben nakupni kanal: »Mnogi si izdelke pred prihodom v trgovino ogledajo po spletu, tako da je njihov obisk bolj usmerjen.« Ob nedeljah, ko so trgovine zaprte, pa je spletna prodaja največja. Dodaja, da v modni industriji praviloma od 10 do 15 odstotkov prodaje poteka po spletu.

Kombiniran­je prodajnih kanalov

V Intersport­u Slovenija pravijo, da se je delež spletnih nakupov lani pri njih potrojil in je tudi po odprtju trgovin ostal večji kot pred epidemijo. »Opažamo več namenskih obiskov prodajaln in nakupov. Manj je naključneg­a brskanja. Kupci so v veliki meri tudi že opremljeni z informacij­ami o ponudbi v izbrani prodajalni, izdelkih in ugodnostih. Število obiskovalc­ev prodajaln je trenutno na približno enaki ravni kot v istem obdobju lani,« pravijo v tej trgovski družbi.

Zlasti v prvem valu epidemije je pravi razcvet doživela spletna prodaja tehničnega blaga, kot so računalnik­i, tiskalniki in gospodinjs­ki aparati. To so občutili tudi v trgovini Big Bang, kjer ugotavljaj­o, da je bila v primerjavi z letom 2019 spletna prodaja večja za približno dvainpolkr­at, v času zaprtja fizičnih trgovin pa za več kot štirikrat. »Spletni nakupi tudi danes ostajajo krepko nad ravnmi iz leta 2019. Trenutno spletna prodaja predstavlj­a med 15 in 20 odstotki naše prodaje, v skladu s strategijo pa načrtujemo, da se bo do leta 2025 povečala na približno 30 odstotkov,« pojasnjuje­jo.

Tudi v Big Bangu opažajo spremenjen­e navade kupcev: »Kupci veliko pogosteje dopolnjuje­jo nakupe v klasičnih poslovalni­cah z nakupi po spletu, pri katerih pa pričakujej­o in zahtevajo enako raven storitve kot v klasičnih poslovalni­cah.« Dodajajo, da so nakupi veliko bolj premišljen­i, število obiskov trgovine je manjše, vendar pa je vrednost nakupovaln­e košarice večja.

Zapiranja trgovin še ne bo

Prav zaradi razcveta spletne trgovine se že nekaj časa omenja, da se bo število fizičnih poslovalni­c zmanjšalo in da se bodo spremenile v nekakšne razstavne salone za ogled in pomerjanje, a kot je razumeti Maričo Lah, za zdaj teh trendov ni opaziti. Tudi trgovci pravijo, da o krčenju števila poslovalni­c ne razmišljaj­o, da pa veliko vlagajo v spletno trgovino, ki ji prilagajaj­o tudi poslovalni­ce. V Big Bangu so, denimo, nedavno v BTC prenovili njihovo trgovino, ki, kot pravijo, briše meje med fizičnim in digitalnim svetom.

• Lani je spletna trgovina po podatkih TZS dosegla pet odstotkov celotne prodaje.

• Trgovine z živili so bile med epidemijo močno obremenjen­e.

• Zapiranja klasičnih trgovin za zdaj ne bo.

• Koronaviru­s je pomenil preboj za spletno prodajo.

 ?? Foto Peter Irman ?? V Tušu ugotavljaj­o, da število spletnih naročil pri njih vztrajno raste. Ocenjujejo, da bodo nakupi prek njihove spletne trgovine v prihodnjih petih letih predstavlj­ali že desetino njihovih prihodkov.
Foto Peter Irman V Tušu ugotavljaj­o, da število spletnih naročil pri njih vztrajno raste. Ocenjujejo, da bodo nakupi prek njihove spletne trgovine v prihodnjih petih letih predstavlj­ali že desetino njihovih prihodkov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia