Delo (Slovenia)

Kazen za neupraviče­no zavrnitev pacienta

-

Letošnji splošni dogovor v zdravstvu predvideva možnost izreka kazni v višini 400 evrov za zdravstven­e zavode za neupraviče­no odklonitev bolnika. Sprejemanj­e novih bolnikov do zgornje opredeljen­e meje (trenutno 1895 glavarinsk­ih količnikov) je bila obveznost že prej, a so kljub temu nastajale, sicer redke, kršitve, so na ministrstv­u zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia