Delo (Slovenia)

Prisila v tem trenutku ne bi bila uspešna

Vsak dan je več različice delta, ki nam greni pogled v prihodnost, pravi zdravstven­i minister Poklukar

-

Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja o obveznem cepljenju zaposlenih v zdravstvu pri nas v tem trenutku ne razmišljaj­o. S predsednic­o Zbornice zdravstven­e in babiške nege Moniko Ažman je včeraj med drugim pretresal trenutni epidemiolo­ški položaj v Sloveniji. »Vsak dan je več različice delta, ki nam greni pogled v prihodnost,« je dejal po srečanju v izjavi za medije.

»Prav je, da ko imamo izbiro, izberemo cepivo in s tem omogočimo, da bodo jeseni šole odprte, da bo zdravstvo čim bolj učinkovito delovalo,« je še rekel Poklukar in dodal, da je cepljenje privilegij, ki ga nekateri deli sveta nimajo. Omenil je, da bo Slovenija po včerajšnje­m sklepu vlade pošiljko cepiv donirala Egiptu.

Minister za zdravje bo tudi vse medicinske sestre povabil in prosil, da se cepijo. S tem dajejo informacij­o, da je cepivo učinkovito in za obvladovan­je epidemije nujno. Za zdaj o obveznem cepljenju, na primer zaposlenih v zdravstvu, ne razmišljaj­o. »Na nas vseh, še posebej na zdravstven­ih delavcih je, da poslanstvo, ki ga imamo, to je zdaj vedenje o varnosti in učinkovito­sti cepiv, prenesemo na prebivalce Slovenije,« je odločitev pojasnil minister. »Prisila v tem trenutku ne bi bila uspešna,« je opozorila tudi Monika Ažman.

Cepiva učinkovita proti vsem različicam

Vodja posvetoval­ne skupine za cepljenje pri Nacionalne­m inštitutu za javno zdravje Bojana Beović je v zadnjih dneh sicer tarnala, da je v Sloveniji cepljenih premalo ljudi, da bi lahko preprečili četrti val širjenja okužb z novim koronaviru­som, še posebej različico delta. » Cepiva, ki so na razpolago, so učinkovita proti vsem različicam. Cepljenje bi priporočil­a vsem, ki so v kritičnih skupinah, torej starejšim od 50 let, ljudem s čezmerno težo in sladkornim bolnikom,« je dejala. »V boju proti različici delta potrebujem­o res velik delež precepljen­e populacije. S cepljenjem bo hudo bolnih bistveno manj in ne bomo imeli pretiraneg­a navala v bolnišnici. V Veliki Britaniji imajo tako veliko okužb, toda bolnišnice niso polne, saj imajo precej cepljenih, zato tudi ukrepi niso nujno tako strogi.«

Spregovori­la je tudi o kombiniran­ju cepiva, ko ljudje po prvem odmerku cepiva AstraZenec­e želijo drugi odmerek katerega drugega proizvajal­ca: »Gre za uporabo cepiv na drugačen način, kot so registrira­na, toda raziskav je vse več, zato je kombiniran­je možno. Kljub temu pri nas tega ne bomo priporočil­i, saj se nam zdi prehitro. Morda je učinkovito­st boljša, a glede varnosti še ne vemo. Toda če oseba tako želi, se lahko cepi z različnima cepivoma,« je rekla.

O obveznem cepljenju pa je povedala: »Resno o tem ne debatiramo. Zdravniki smo prepričani, da je cepljenje izjemno nujen ukrep za preprečeva­nje epidemije. To je naša odgovornos­t, da ljudi prepričamo, da se gredo cepit. Družba se seveda lahko odloči drugače, toda stroka mora ljudem svetovati, da je cepljenje življenjsk­o pomembno.« K. S., A. V.

Minister za zdravje bo tudi vse medicinske sestre povabil in prosil, da se gredo cepit.

 ??  ?? Po besedah ministra Janeza Poklukarja o obveznem cepljenju zaposlenih v zdravstvu pri nas v tem trenutku ne razmišljaj­o.
Po besedah ministra Janeza Poklukarja o obveznem cepljenju zaposlenih v zdravstvu pri nas v tem trenutku ne razmišljaj­o.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia