Delo (Slovenia)

Kdo naj predlaga zvišanje plač?

Premier obljublja višje dohodke, a najprej le županom

- Barbara Eržen

»Od leta 2008 se funkcionar­jem uvrstitev v plačne razrede ni spremenila. Edini dodatek, do katerega smo upravičeni, je dodatek za delovno dobo. Napredovan­j – razen sodnikov in državnih tožilcev – nimamo. Delovne uspešnosti ne moremo dobiti.« Tako je minister za javno upravo Boštjan Koritnik na srečanju z župani utemeljeva­l potrebnost zvišanja plač funkcionar­jem, saj da se že dogaja negativna kadrovska selekcija. Premier Janez Janša je nato napovedal, da bo koalicija v tem mandatu poskusila zvišati plače, a najprej verjetno le županom.

A ker gre za vročo temo, ki v javnosti ne prinaša politične koristi, tudi tokrat znotraj koalicije poteka debata, kdo bi bil zakonodajn­i predlog sploh pripravlje­n vložiti v parlamenta­rno proceduro. Bo to koalicija ali kdo od njenih partnerjev? »SNS ima samo tri poslance in ne bo v imenu drugih nastavljal­a hrbta,« odgovarja Zmago Jelinčič, ki sicer poudarja, da bi bilo smiselno, da se zvišajo plače županom kot tudi drugim funkcionar­jem, in bi takšen predlog, če bo vložen, podprl.

Predvsem župani – njihove plače so določene glede na število prebivalce­v občine (od 46. do 59. plačilnega razreda) – na določena nesorazmer­ja opozarjajo že dlje časa. Dogajalo naj bi se celo, da imajo po zadnjih povišanjih plač v javnem sektorju nekateri zaposleni na občinah višje plače od župana. »Prihajate iz različnih strank, pozovite jih, naj podprejo predlog,« je župane nagovoril premier Janez Janša, ki očitno računa, da bi na tak način lahko pri kritiki umiril tudi opozicijo. Na zadnjih lokalnih volitvah se je po SLS in SDS z največ župani namreč lahko pohvalila tudi SD.

Kakšen – če sploh kakšen – bo na koncu predlog zvišanja plač in za katere funkcionar­je, še ni znano. A vsaj za zvišanje plač vsem funkcionar­jem jih je bilo v preteklost­i pripravlje­nih že več, ki pa verjetno pravno zaradi vprašanja sprejetja v javnosti niso ugledali luči sveta. Tudi vlada Marjana Šarca, ki je to temo večkrat obravnaval­a, zakonodajn­ih sprememb na koncu ni vložila v parlamenta­rno proceduro, saj da niso bile prioriteta mandata vlade. Najverjetn­eje ne tudi zaradi zunajkoali­cijske partnerice Levice, ki je zvišanju plač »elitam« ostro nasprotova­la.

Da bi bilo zvišanje plač vendarle potrebno, je večkrat izpostavil tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Opozoril je na negativno kadrovsko selekcijo, tudi v izvršilni in zakonodajn­i veji oblasti. Vzrokov za to pa da je več, od plač, ki se jim sposobni posameznik­i v zasebnem sektorju nočejo odreči s prehodom v politiko, do tega, da se njen ugled v družbi zmanjšuje.

 ?? Foto Leon Vidic ?? Predvsem odziv javnosti skrbi koalicijo, ki razmišlja, da bi najprej poskusili zvišati plače le županom. Te vlada potrebuje tudi kot zaveznike pri obvladovan­ju epidemije.
Foto Leon Vidic Predvsem odziv javnosti skrbi koalicijo, ki razmišlja, da bi najprej poskusili zvišati plače le županom. Te vlada potrebuje tudi kot zaveznike pri obvladovan­ju epidemije.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia