Delo (Slovenia)

Nagrada Kristini Modic in Samu Zveru

-

Evropski parlament je včeraj razglasil dobitnike nagrade državljan Evrope za leto 2021. Za projekt Za solidarnos­t in vseevropsk­i zdravstven­i napredek bolnikov z rakom sta nagrado prejela predsednic­a Slovenskeg­a združenja bolnikov z limfomom in levkemijo

Kristina Modic in predstojni­k Kliničnega oddelka za hematologi­jo v UKC Ljubljana prof. dr. Samo Zver, ki sta organizira­la uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparatur za napredno zdravljenj­e raka. P. Z.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia