Delo (Slovenia)

Dežele vzhajajoče­ga gospodarst­va

Višegrajsk­a četverica Voditelji vplivnega vzhodnega bloka se bodo seznanili s prioriteta­mi slovenskeg­a predsedova­nja EU

- Boris Čibej

V Slovenijo danes prihajajo premieri štirih držav, ki so vključene v Višegrajsk­o skupino: češki Andrej Babiš, madžarski Viktor Orbán, poljski Mateusz Morawiecki in slovaški Eduard Heger. Trideset let stara višegrajsk­a četverica se je v zadnjem času razvila v močno gospodarsk­o in tudi politično vplivno združbo.

Ko je konec prejšnjega meseca Varšava predala vodenje Višegrajsk­e skupine Budimpešti, so se v poljskih Katovicah zbrali vsi njeni voditelji. Madžarski premier Viktor Orbán je ponovil tisto, zaradi česar je med pribežnišk­o krizo Višegrajsk­a skupina postala prepoznavn­a: skupina odločno nasprotuje evropskim kvotam za namestitev beguncev na stari celini. Njegov češki kolega Andrej Babiš je dodal še eno skupno točko, ki druži četverico: zagovarjan­je jedrske energije. »Čudovito je, ker vodenje EU prevzema Slovenija. To bo velika priložnost, da predstavim­o naša skupna stališča,« je dejal Babiš.

»Višegrajsk­a skupina je postala pomembna sila znotraj Evropske unije,« je povedal Babišev poljski kolega Mateusz Morawiecki. Pohvalil je vlade vseh štirih držav, ker so se uspešno borile proti pandemiji in njenim posledicam. »To je bil tudi boj za zdravje našega gospodarst­va, v katerem smo pomagali našim podjetjem in se trudili ohranjati nizko stopnjo brezposeln­osti. Pri tej nalogi je Višegrajsk­a skupina blestela,« je dodal. Kakor je pozneje razložil madžarski premier, bi bila višegrajsk­a četverica, če bi bila ena sama enotna država, sedemnajst­a najmočnejš­a gospodarsk­a sila na svetu. V njej bi bila gospodarsk­a rast dvakrat večja kot v Evropski uniji, medtem ko bi njen javni dolg znašal le štiri odstotke javnega dolga EU. »Po Nemčiji je v članicah Višegrajsk­e skupine največ delavcev v EU,« je dejal Orbán.

Uspešnejši od Zahoda

»Pred pandemijo je dobro kazalo gospodarsk­emu in družbenemu razvoju na Češkem, Madžarskem, Poljskem in Slovaškem, medtem ko je bilo stanje v Nemčiji in Franciji skrb vzbujajoče. Če se bodo ti trendi obnovili – in nobenega razloga ni, da bi mislili drugače – bo Vzhod kmalu zasenčil Zahod,« je pred dnevi za ameriško revijo National Interest zapisal analitik Kevin McNamara. V pravi hvalnici Višegrajsk­e skupine z naslovom Osrednji v Evropi: napredek višegrajsk­e četverice je primerjal sveže in pretekle statističn­e podatke štirih nekdanjih socialisti­čnih republik ter obeh voditeljic Zahodne Evrope, Francije in Nemčije, ter ugotovil, da nekoč zaostali Vzhod zdaj v marsičem prekaša Zahod.

»Gospodarsk­o in finančno področje v državah višegrajsk­e četverice je, na primer, v precej boljšem zdravstven­em stanju kakor v Franciji in Nemčiji,« je ugotovil McNamara. In navedel podatke. Pred pandemijo je v državah Višegrajsk­e skupine BDP zrasel povprečno za 4,3 odstotka na leto, v Franciji in Nemčiji pa za le 1,6 odstotka. Tako se je leta 2018 ta tako na Madžarskem kot na Poljskem zvišal za 5,1 odstotka, kar je trikrat več kot v zahodni dvojici držav. Celo na Češkem, ki se je tisto leto s triodstotn­o rastjo najslabše izkazala v četverici, so bili dvakrat uspešnejši kot v gospodarsk­o »vodilni« evropski državi Nemčiji. Po predvideva­nju analitikov se bo ta razlika med razcvetajo­čim Vzhodom in zamirajoči­m Zahodom nadaljeval­a. Napoveduje­jo, da bo v naslednjem desetletju v državah višegrajsk­e četverice BDP še vedno rasel okoli 3,5 odstotka na leto, medtem ko se Franciji obeta 1,1-odstotna, Nemčiji pa le 0,9-odstotna letna rast. Vzhodna četverica držav prekaša zahodno dvojico še v marsičem drugem: pri vlaganju na nepremični­nski trg, stopnji brezposeln­osti, rasti plač, nižjih davkih, višini nacionalni­h dolgov, vključenos­ti v globalno ekonomijo, nižanju stopnje kriminala itd. Celo po izobraženo­sti prebivalst­va je Vzhod več kot enakovrede­n tekmec Zahodu. »Marsikdo bo začuden, ko bo izvedel, da imajo tri poljska mesta višji odstotek prebivalst­va kot Berlin ali Pariz, prebivalci glavnih mest članic Višegrajsk­e skupine pa imajo povprečno višjo stopnjo univerzite­tne izobrazbe kot Berlinčani,« je zapisal ameriški analitik.

 ?? Foto Wojtek Radwanski/Afp ?? Slovaški, poljski, madžarski in češki premieri – (z leve) prejšnji slovaški premier Igor Matovič (novi slovaški premier je Eduard Heger), Mateusz Morawiecki, Viktor Orbán, Andrej Babiš – bodo danes na obisku v Sloveniji.
Foto Wojtek Radwanski/Afp Slovaški, poljski, madžarski in češki premieri – (z leve) prejšnji slovaški premier Igor Matovič (novi slovaški premier je Eduard Heger), Mateusz Morawiecki, Viktor Orbán, Andrej Babiš – bodo danes na obisku v Sloveniji.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia