Delo (Slovenia)

Brina Sotenšek biologinja

-

Ohranjanje naravnih vodnih in priobalnih zemljišč je pomembno tako z vidika večje poplavne varnosti in čistejše vode kot tudi z vidika normalnega delovanja ekosistemo­v in biodiverzi­tete. Naravni priobalni pasovi z drevjem in grmovjem, ki predeluje in absorbira snovi iz okolice, varujejo vode pred škodljivim­i snovmi in čezmernim vnosom hranil. Tudi padavinska voda se tu kemijsko očisti, preden vstopi v reko ali podzemlje. Hkrati obrežna vegetacija ščiti vodo pred pregrevanj­em in vodnim živalim zagotavlja skrivališč­a.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia