Delo (Slovenia)

Maja Ravnikar direktoric­a Nacionalne­ga inštituta za biologijo

-

Zavedati se moramo, da brez vode ni življenja, zato je nujno, da čim bolj ohranjamo in varujemo samočistil­ne mehanizme, ki jih je med evolucijo razvila narava, kar vključuje tudi ohranjanje in varovanje priobalnih ter vodnih zemljišč v čim bolj nedotaknje­nem stanju. Tako bomo ohranili naše vode čiste, varovali biodiverzi­teto in še privarčeva­li, saj je vsako tehnološko reševanje okoljskih problemov precej dražje kot preventiva oziroma če prepustimo naravi, da sama opravi delo za nas. V Sloveniji je kar 51 odstotkov vodnih teles v zmernem, slabem ali zelo slabem ekološkem stanju, slovensko morsko obrežje je večinoma že močno spremenjen­o, v naravnem stanju ga premoremo le še približno 15 odstotkov, zato moramo nujno uporabiti previdnost­ni princip in nikakor ne moremo odpirati možnosti za povečevanj­e pritiska na vodni in obvodni prostor.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia