Delo (Slovenia)

Jože Bavcon direktor Botaničneg­a vrta Univerze v Ljubljani

-

Vodni viri bi morali biti pri nas zaščiteni. Če damo vodo v zasebne roke, smo že izgubili. Izvire bi morali varovati, kot so jih nekoč. Ne ščitimo jih dovolj, dogajanje v zadnjem času je pokazatelj tega. Pozabili smo, da so bila vodna korita v preteklost­i vedno skupni vir, zdaj niso več. Za nazaj popravljat­i stanje ni mogoče, graditi ali približeva­ti se vodam pa se zato ne bi smeli.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia